Semantiskie freimi Leksiskās vienības Korpusa piemēri Atsauces Latvian
FrameNet
 • abonēt.VERB (Request_entity)
 • absolvēt.VERB (Activity_finish)
 • aicinājums.NOUN (Request)
 • aicināt.VERB (Request)
 • aizaugt.VERB (Distributed_position)
 • aizaugt.VERB (Expansion)
 • aizbēgt.VERB (Fleeing)
 • aizbraukt.VERB (Departing)
 • aizbraukt.VERB (Operate_vehicle)
 • aizbraukt.VERB (Use_vehicle)
 • aizdedzināt.VERB (Setting_fire)
 • aizdomāties.VERB (Cogitation)
 • aizdomāties.VERB (Opinion)
 • aiziet.VERB (Arriving)
 • aiziet.VERB (Attending)
 • aiziet.VERB (Death)
 • aiziet.VERB (Departing)
 • aiziet.VERB (Forming_relationships)
 • aiziet.VERB (Motion)
 • aiziet.VERB (Process_start)
 • aiziet.VERB (Quitting)
 • aiziet.VERB (Self_motion)
 • aizkavēt.VERB (Change_event_time)
 • aizkavēt.VERB (Hindering)
 • aizkustināt.VERB (Stimulate_emotion)
 • aizlidot.VERB (Motion)
 • aizlidot.VERB (Motion_directional)
 • aizlidot.VERB (Use_vehicle)
 • aizliegt.VERB (Deny_or_grant_permission)
 • aizliegt.VERB (Prohibiting_or_licensing)
 • aizmigt.VERB (Fall_asleep)
 • aizmirst.VERB (Abandonment)
 • aizmirst.VERB (Remembering_experience)
 • aizmirst.VERB (Remembering_information)
 • aizmirst.VERB (Remembering_to_do)
 • aiznest.VERB (Bringing)
 • aiznest.VERB (Cause_motion)
 • aiznest.VERB (Removing)
 • aizņemt.VERB (Serving_in_capacity)
 • aizņemt.VERB (Taking_time)
 • aizņemties.VERB (Borrowing)
 • aizpildīt.VERB (Filling)
 • aizrakstīt.VERB (Contacting)
 • aizraut.VERB (Cause_motion)
 • aizraut.VERB (Stimulate_emotion)
 • aizrauties.VERB (Emotions_of_mental_activity)
 • aizrauties.VERB (UNDEFINED)
 • aizrādīt.VERB (Statement)
 • aizsardzība.NOUN (Defending)
 • aizsardzība.NOUN (Protecting)
 • aizsargāt.VERB (Protecting)
 • aizsākt.VERB (Activity_start)
 • aizsākt.VERB (Cause_to_start)
 • aizsākties.VERB (Process_start)
 • aizsegt.VERB (Eclipse)
 • aizskart.VERB (Compliance)
 • aizskart.VERB (Manipulation)
 • aizskart.VERB (Mention)
 • aizskart.VERB (Stimulate_emotion)
 • aizskriet.VERB (Departing)
 • aizskriet.VERB (Self_motion)
 • aizslēgt.VERB (Closure)
 • aizstaigāt.VERB (Attending)
 • aizstaigāt.VERB (Self_motion)
 • aizstāt.VERB (Replacing)
 • aizstāt.VERB (Take_place_of)
 • aizstāvēt.VERB (Defending)
 • aizsūtīt.VERB (Sending)
 • aizturēt.VERB (Arrest)
 • aizturēt.VERB (Self_control)
 • aizvadīt.VERB (Relative_time)
 • aizvadīt.VERB (UNDEFINED)
 • aizvadīt.VERB (Using_resource)
 • aizvainot.VERB (Cause_emotion)
 • aizvest.VERB (Bringing)
 • aizvest.VERB (Cotheme)
 • aizvērt.VERB (Body_movement)
 • aizvērt.VERB (Closure)
 • aizvērt.VERB (Locale_closure)
 • aizvietot.VERB (Replacing)
 • aizvietot.VERB (Take_place_of)
 • akcentēt.VERB (Convey_importance)
 • akceptēt.VERB (Respond_to_proposal)
 • aktivizēt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • aktivizēt.VERB (Change_operational_state)
 • algot.VERB (Employing)
 • analizēt.VERB (Scrutiny)
 • analīze.NOUN (Scrutiny)
 • apbalvot.VERB (Rewards_and_punishments)
 • apbēdināt.VERB (Emotion_directed)
 • apbēdināt.VERB (Stimulate_emotion)
 • apbrīnot.VERB (Judgment)
 • apcept.VERB (Apply_heat)
 • apciemot.VERB (Visiting)
 • apcietināt.VERB (Arrest)
 • apdraudēt.VERB (Endangering)
 • apdzīvot.VERB (Residence)
 • apēst.VERB (Ingestion)
 • apgaismot.VERB (Location_of_light)
 • apgalvot.VERB (Opinion)
 • apgalvot.VERB (Statement)
 • apgādāt.VERB (Supply)
 • apglabāt.VERB (Burying)
 • apgrūtināt.VERB (Hindering)
 • apgūt.VERB (Education_teaching)
 • apgūt.VERB (Using_resource)
 • apjaust.VERB (Coming_to_believe)
 • apkalpot.VERB (Assistance)
 • apkalpot.VERB (Operating_a_system)
 • apklust.VERB (Becoming_silent)
 • apkopot.VERB (Gathering_up)
 • apkopot.VERB (Summarizing)
 • apliecināt.VERB (Affirm_or_deny)
 • apliecināt.VERB (Cause_to_perceive)
 • apliecināt.VERB (Evidence)
 • apliecināt.VERB (Verification)
 • aplikt.VERB (Imposing_obligation)
 • aplikt.VERB (Placing)
 • aplūkot.VERB (Categorization)
 • aplūkot.VERB (Perception_active)
 • aplūkot.VERB (Scrutiny)
 • apmainīties.VERB (Exchange)
 • apmaksāt.VERB (Commerce_pay)
 • apmācīt.VERB (Education_teaching)
 • apmeklējums.NOUN (Attending)
 • apmeklēt.VERB (Attending)
 • apmeklēt.VERB (Visiting)
 • apmesties.VERB (Colonization)
 • apmesties.VERB (Temporary_stay)
 • apmierināšana.NOUN (Satisfying)
 • apmierināt.VERB (Emotions_success_or_failure)
 • apmierināt.VERB (Satisfying)
 • apņemt.VERB (Forming_relationships)
 • apņemt.VERB (Surrounding)
 • apņemties.VERB (Commitment)
 • applūst.VERB (Filling)
 • apprecēties.VERB (Forming_relationships)
 • aprakstīt.VERB (Communicate_categorization)
 • aprakstīt.VERB (Statement)
 • apriņķot.VERB (Motion)
 • aprīkot.VERB (Supply)
 • aprunāties.VERB (Chatting)
 • aprūpe.NOUN (Cure)
 • aprūpe.NOUN (Grooming)
 • aprūpe.NOUN (UNDEFINED)
 • apsaimniekošana.NOUN (Operating_a_system)
 • apsaimniekošana.NOUN (UNDEFINED)
 • apsaimniekot.VERB (Operating_a_system)
 • apsekot.VERB (Scrutiny)
 • apsēsties.VERB (Change_posture)
 • apskatīt.VERB (Perception_active)
 • apskatīt.VERB (Scrutiny)
 • apskatīties.VERB (Perception_active)
 • apskaut.VERB (Manipulation)
 • apsolīt.VERB (Commitment)
 • apspriest.VERB (Discussion)
 • apstādināt.VERB (Placing)
 • apstādināt.VERB (Thwarting)
 • apstāties.VERB (Activity_stop)
 • apstāties.VERB (Halt)
 • apstāties.VERB (Process_stop)
 • apstiprināt.VERB (Affirm_or_deny)
 • apstiprināt.VERB (Verification)
 • apstrādāt.VERB (Processing_materials)
 • apsūdzēt.VERB (Judgment_communication)
 • apsūdzēt.VERB (Notification_of_charges)
 • apsūdzība.NOUN (Notification_of_charges)
 • apsveikt.VERB (Judgment_communication)
 • apsveikt.VERB (Judgment_direct_address)
 • apsvērt.VERB (Cogitation)
 • apšaubīt.VERB (Certainty)
 • aptaujāt.VERB (Questioning)
 • apturēt.VERB (Preventing_or_letting)
 • apturēt.VERB (UNDEFINED)
 • aptvert.VERB (Grasp)
 • aptvert.VERB (Inclusion)
 • aptvert.VERB (Manipulation)
 • apvainoties.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • apveltīt.VERB (Giving)
 • apvienot.VERB (Cause_to_amalgamate)
 • apvienot.VERB (Commonality)
 • apvienoties.VERB (Amalgamation)
 • apzināt.VERB (Verification)
 • apzināties.VERB (Awareness)
 • apzināties.VERB (Becoming_aware)
 • arestēt.VERB (Arrest)
 • arestēt.VERB (UNDEFINED)
 • atainot.VERB (Cause_to_perceive)
 • atalgojums.NOUN (Commerce_pay)
 • atbalstīšana.NOUN (Supporting)
 • atbalstīšana.NOUN (Taking_sides)
 • atbalstīt.VERB (Supporting)
 • atbalstīt.VERB (Taking_sides)
 • atbalsts.NOUN (Funding)
 • atbalsts.NOUN (Supporting)
 • atbalsts.NOUN (Taking_sides)
 • atbilde.NOUN (Communication_response)
 • atbildēt.VERB (Communication_response)
 • atbildēt.VERB (Response)
 • atbildēt.VERB (Responsibility)
 • atbilst.VERB (Compatibility)
 • atbilst.VERB (Compliance)
 • atbilst.VERB (Meet_specifications)
 • atbraukt.VERB (Arriving)
 • atbraukt.VERB (Self_motion)
 • atbraukt.VERB (Use_vehicle)
 • atbrīvot.VERB (Emptying)
 • atbrīvot.VERB (Freeing_from_confinement)
 • atbrīvot.VERB (Releasing)
 • atbrīvot.VERB (UNDEFINED)
 • atbrīvoties.VERB (Emptying)
 • atbrīvoties.VERB (Removing)
 • atcerēties.VERB (Memory)
 • atcerēties.VERB (Remembering_experience)
 • atcerēties.VERB (Remembering_information)
 • atdalīt.VERB (Separating)
 • atdot.VERB (Giving)
 • atdzesēt.VERB (Cause_temperature_change)
 • atdzist.VERB (Change_of_temperature)
 • atdzīvoties.VERB (Waking_up)
 • atgādināt.VERB (Evoking)
 • atgādināt.VERB (Similarity)
 • atgādināt.VERB (Statement)
 • atgriezt.VERB (Bringing)
 • atgriezt.VERB (Giving)
 • atgriezties.VERB (Arriving)
 • atgūt.VERB (Getting)
 • atjaunošana.NOUN (Rejuvenation)
 • atjaunot.VERB (Rejuvenation)
 • atkāpties.VERB (Process_end)
 • atkāpties.VERB (Quitting)
 • atkārtot.VERB (Imitating)
 • atkārtot.VERB (Statement)
 • atkārtot.VERB (UNDEFINED)
 • atklāšana.NOUN (Activity_start)
 • atklāšana.NOUN (UNDEFINED)
 • atklāt.VERB (Achieving_first)
 • atklāt.VERB (Activity_start)
 • atklāt.VERB (Becoming_aware)
 • atklāt.VERB (Evidence)
 • atklāt.VERB (Expressing_publicly)
 • atklāt.VERB (Reveal_secret)
 • atlaist.VERB (Firing)
 • atlaist.VERB (Releasing)
 • atlaisties.VERB (Change_posture)
 • atlasīt.VERB (Choosing)
 • atlēkt.VERB (Coming_to_be)
 • atlikt.VERB (Change_event_time)
 • atlikt.VERB (Left_to_do)
 • atlikt.VERB (Remainder)
 • atlīdzināt.VERB (Reparation)
 • atlīdzība.NOUN (Commerce_pay)
 • atļauja.NOUN (Deny_or_grant_permission)
 • atļaut.VERB (Deny_or_grant_permission)
 • atļaut.VERB (Preventing_or_letting)
 • atļaut.VERB (Prohibiting_or_licensing)
 • atļauties.VERB (Daring)
 • atļauties.VERB (UNDEFINED)
 • atmaksāt.VERB (Reparation)
 • atmaksāt.VERB (Repayment)
 • atmest.VERB (Activity_stop)
 • atminēties.VERB (Remembering_experience)
 • atminēties.VERB (Remembering_information)
 • atmiņa.NOUN (Memory)
 • atmiņa.NOUN (Remembering_experience)
 • atmiņa.NOUN (Text)
 • atmiņas.NOUN (Remembering_experience)
 • atmiņas.NOUN (Text)
 • atnākt.VERB (Arriving)
 • atnākt.VERB (Coming_to_be)
 • atnākt.VERB (Process_start)
 • atnest.VERB (Bringing)
 • atnest.VERB (Causation)
 • atņemt.VERB (Communication_response)
 • atņemt.VERB (Prevent_or_allow_possession)
 • atpalikt.VERB (Cotheme)
 • atpazīt.VERB (Becoming_aware)
 • atrast.VERB (Locating)
 • atrast.VERB (UNDEFINED)
 • atrasties.VERB (Being_included)
 • atrasties.VERB (Being_located)
 • atrasties.VERB (Existence)
 • atrasties.VERB (Locating)
 • atrasties.VERB (Membership)
 • atrasties.VERB (Presence)
 • atrašanās.NOUN (Being_located)
 • atrašanās.NOUN (Presence)
 • atrisināt.VERB (Resolve_problem)
 • atsacīties.VERB (Activity_stop)
 • atsacīties.VERB (Agree_or_refuse_to_act)
 • atsaukt.VERB (Cause_to_end)
 • atsaukt.VERB (Request)
 • atsaukties.VERB (Adducing)
 • atsaukties.VERB (Communication_response)
 • atsaukties.VERB (Objective_influence)
 • atsavināt.VERB (Prevent_or_allow_possession)
 • atsākt.VERB (Activity_resume)
 • atsegt.VERB (Cause_to_perceive)
 • atskanēt.VERB (Make_noise)
 • atskanēt.VERB (Sound_movement)
 • atskatīties.VERB (Perception_active)
 • atskatīties.VERB (Remembering_experience)
 • atslēgt.VERB (Change_operational_state)
 • atslēgt.VERB (Closure)
 • atspoguļot.VERB (Cause_to_perceive)
 • atspoguļot.VERB (Evidence)
 • atstāt.VERB (Abandonment)
 • atstāt.VERB (Causation)
 • atstāt.VERB (Creating)
 • atstāt.VERB (Departing)
 • atstāt.VERB (Giving)
 • atstāt.VERB (Quitting)
 • atstāt.VERB (Retaining)
 • atsūtīt.VERB (Sending)
 • atšķirt.VERB (Closure)
 • atšķirt.VERB (Differentiation)
 • atšķirt.VERB (Separating)
 • atšķirties.VERB (Similarity)
 • attaisnot.VERB (Deserving)
 • attaisnot.VERB (Justifying)
 • attaisnot.VERB (Verdict)
 • attālināt.VERB (Cause_motion)
 • attālināt.VERB (Change_event_time)
 • attālināties.VERB (Motion)
 • atteikšanās.NOUN (Agree_or_refuse_to_act)
 • atteikšanās.NOUN (Respond_to_proposal)
 • atteikšanās.NOUN (Surrendering)
 • atteikšanās.NOUN (Surrendering_possession)
 • atteikt.VERB (Communication_response)
 • atteikt.VERB (Respond_to_proposal)
 • atteikties.VERB (Activity_stop)
 • atteikties.VERB (Agree_or_refuse_to_act)
 • atteikties.VERB (Quitting)
 • atteikties.VERB (Respond_to_proposal)
 • attēlot.VERB (Cause_to_perceive)
 • attiecināt.VERB (Using)
 • attiecības.NOUN (Cognitive_connection)
 • attiecības.NOUN (Personal_relationship)
 • attiecības.NOUN (Relation)
 • attieksme.NOUN (Regard)
 • attiekties.VERB (Topic)
 • attiekties.VERB (Treating_and_mistreating)
 • attīrīt.VERB (Emptying)
 • attīstība.NOUN (Event)
 • attīstība.NOUN (Locale_by_use)
 • attīstība.NOUN (Ontogeny)
 • attīstība.NOUN (Product_development)
 • attīstība.NOUN (Progression)
 • attīstīšana.NOUN (Product_development)
 • attīstīt.VERB (Cause_to_make_progress)
 • attīstīt.VERB (Intentionally_create)
 • attīstīties.VERB (Coming_to_be)
 • attīstīties.VERB (Ontogeny)
 • attīstīties.VERB (Progression)
 • atturēties.VERB (Forgoing)
 • atturēties.VERB (Self_control)
 • atvaicāt.VERB (Questioning)
 • atveidot.VERB (Cause_to_perceive)
 • atveidot.VERB (Creating)
 • atveidot.VERB (Duplication)
 • atveidot.VERB (Performers_and_roles)
 • atvest.VERB (Bringing)
 • atvēršana.NOUN (Openness)
 • atvēršana.NOUN (UNDEFINED)
 • atvērt.VERB (Activity_start)
 • atvērt.VERB (Closure)
 • atvērt.VERB (Openness)
 • atzīmēt.VERB (Emphasizing)
 • atzīmēt.VERB (Sign)
 • atzīmēt.VERB (Statement)
 • atzīmēt.VERB (UNDEFINED)
 • atzīt.VERB (Coming_to_believe)
 • atzīt.VERB (Reveal_secret)
 • atzīt.VERB (Statement)
 • atzīties.VERB (Reveal_secret)
 • audzēt.VERB (Growing_food)
 • audzināt.VERB (Causation)
 • audzināt.VERB (Education_teaching)
 • audzināt.VERB (UNDEFINED)
 • augt.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • augt.VERB (Expansion)
 • augt.VERB (Ontogeny)
 • aust.VERB (Intentionally_create)
 • ārstēt.VERB (Cure)
 • ārstēties.VERB (Recovery)
 • baidīties.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • baidīties.VERB (Fear)
 • bailes.NOUN (Fear)
 • balstīt.VERB (Compliance)
 • balstīties.VERB (Being_located)
 • balstīties.VERB (Reliance)
 • balva.NOUN (Rewards_and_punishments)
 • barot.VERB (Giving)
 • baudīt.VERB (Emotions_of_mental_activity)
 • baudīt.VERB (Ingestion)
 • bažas.NOUN (Emotion_directed)
 • beigas.NOUN (Death)
 • beigas.NOUN (Process_end)
 • beigas.NOUN (Temporal_subregion)
 • beigas.NOUN (Used_up)
 • beigt.VERB (Activity_finish)
 • beigties.VERB (Being_located)
 • beigties.VERB (Causation)
 • beigties.VERB (Death)
 • beigties.VERB (Process_end)
 • beigties.VERB (Used_up)
 • bēgt.VERB (Evading)
 • bēgt.VERB (Fleeing)
 • biedēt.VERB (Stimulate_emotion)
 • bilst.VERB (Statement)
 • bilst.VERB (Text_creation)
 • bīties.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • blenzt.VERB (Perception_active)
 • bloķēt.VERB (Change_accessibility)
 • bloķēt.VERB (Closure)
 • bloķēt.VERB (Hindering)
 • bojāt.VERB (Damaging)
 • brauciens.NOUN (Travel)
 • braukāt.VERB (Operate_vehicle)
 • braukāt.VERB (Self_motion)
 • braukāt.VERB (Use_vehicle)
 • braukt.VERB (Attending)
 • braukt.VERB (Departing)
 • braukt.VERB (Motion)
 • braukt.VERB (Operate_vehicle)
 • braukt.VERB (Ride_vehicle)
 • braukt.VERB (Self_motion)
 • braukt.VERB (Use_vehicle)
 • braukt.VERB (Vehicle)
 • brist.VERB (Self_motion)
 • brist.VERB (Traversing)
 • brīdināt.VERB (Warning)
 • brīnīties.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • būt.AUX (Possession)
 • būt.VERB (Attending)
 • būt.VERB (Being_located)
 • būt.VERB (Circumscribed_existence)
 • būt.VERB (Event)
 • būt.VERB (Existence)
 • būt.VERB (Inclusion)
 • būt.VERB (Membership)
 • būt.VERB (Possession)
 • būt.VERB (Presence)
 • būt.VERB (Visiting)
 • būvēt.VERB (Building)
 • būvniecība.NOUN (Building)
 • caurvīt.VERB (Motion)
 • celt.VERB (Building)
 • celt.VERB (Causation)
 • celt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • celt.VERB (Cause_motion)
 • celt.VERB (Creating)
 • celt.VERB (UNDEFINED)
 • celties.VERB (Change_posture)
 • celties.VERB (Getting_up)
 • celties.VERB (Motion_directional)
 • celties.VERB (Origin)
 • celtniecība.NOUN (Building)
 • ceļojums.NOUN (Travel)
 • ceļot.VERB (Motion)
 • ceļot.VERB (Travel)
 • censties.VERB (Attempt)
 • centieni.NOUN (Attempt)
 • cept.VERB (Apply_heat)
 • cept.VERB (Cooking_creation)
 • cerēt.VERB (Desiring)
 • cerība.NOUN (Desiring)
 • cienīt.VERB (Judgment)
 • ciest.VERB (Activity_ongoing)
 • ciest.VERB (Catastrophe)
 • ciest.VERB (Eventive_affecting)
 • ciest.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • ciest.VERB (Tolerating)
 • ciest.VERB (Undergoing)
 • cildināt.VERB (Judgment_communication)
 • citēt.VERB (Adducing)
 • cīnīties.VERB (Competition)
 • cīnīties.VERB (Hostile_encounter)
 • cīņa.NOUN (Hostile_encounter)
 • čukstēt.VERB (Communication_manner)
 • dabūt.VERB (Accomplishment)
 • dabūt.VERB (Becoming_aware)
 • dabūt.VERB (Causation)
 • dabūt.VERB (Cause_motion)
 • dabūt.VERB (Getting)
 • dabūt.VERB (Removing)
 • dabūt.VERB (Required_event)
 • dalība.NOUN (Participation)
 • dalīt.VERB (Categorization)
 • dalīt.VERB (Differentiation)
 • dalīt.VERB (Dispersal)
 • dalīt.VERB (Giving)
 • dalīt.VERB (Separating)
 • dalīt.VERB (Sharing)
 • dalīties.VERB (Becoming_separated)
 • dalīties.VERB (Communication)
 • dalīties.VERB (Sharing)
 • darbinieks.NOUN (Employing)
 • darbība.NOUN (Being_employed)
 • darbība.NOUN (Being_in_effect)
 • darbība.NOUN (Being_in_operation)
 • darbība.NOUN (Being_operational)
 • darbība.NOUN (Intentionally_act)
 • darbība.NOUN (Performers_and_roles)
 • darbība.NOUN (UNDEFINED)
 • darboties.VERB (Being_employed)
 • darboties.VERB (Being_in_effect)
 • darboties.VERB (Being_in_operation)
 • darboties.VERB (Being_operational)
 • darboties.VERB (Function)
 • darboties.VERB (Intentionally_act)
 • darboties.VERB (Participation)
 • darboties.VERB (Usefulness)
 • darboties.VERB (Work)
 • darināt.VERB (Intentionally_create)
 • darījums.NOUN (Be_in_agreement_on_action)
 • darījums.NOUN (Make_agreement_on_action)
 • darīt.VERB (Causation)
 • darīt.VERB (Intentionally_act)
 • darīt.VERB (Intentionally_affect)
 • darīt.VERB (Objective_influence)
 • darīt.VERB (Telling)
 • dauzīties.VERB (Impact)
 • dauzīties.VERB (UNDEFINED)
 • dāvāt.VERB (Giving)
 • dāvināt.VERB (Giving)
 • dedzināt.VERB (Setting_fire)
 • definēt.VERB (Communicate_categorization)
 • degt.VERB (Fire_burning)
 • degt.VERB (Location_of_light)
 • dejot.VERB (Performers_and_roles)
 • dejot.VERB (Self_motion)
 • deklarēt.VERB (Statement)
 • deleģēt.VERB (Giving)
 • deleģēt.VERB (Imposing_obligation)
 • demonstrēt.VERB (Cause_to_perceive)
 • derēt.VERB (Required_event)
 • derēt.VERB (Suitability)
 • dēvēt.VERB (Labeling)
 • dēvēt.VERB (Referring_by_name)
 • dēvēt.VERB (Simple_naming)
 • diagnosticēt.VERB (Becoming_aware)
 • dibināt.VERB (Intentionally_create)
 • diktēt.VERB (Causation)
 • diktēt.VERB (Request)
 • diskusija.NOUN (Discussion)
 • diskutēt.VERB (Discussion)
 • dīdīties.VERB (Body_movement)
 • doma.NOUN (Awareness)
 • doma.NOUN (Cogitation)
 • doma.NOUN (Opinion)
 • doma.NOUN (Purpose)
 • domāšana.NOUN (Cogitation)
 • domāt.VERB (Cogitation)
 • domāt.VERB (Coming_up_with)
 • domāt.VERB (Opinion)
 • domāt.VERB (Purpose)
 • domāt.VERB (Regard)
 • dominēt.VERB (Dominate_situation)
 • dot.VERB (Giving)
 • dot.VERB (Preference)
 • doties.VERB (Attending)
 • doties.VERB (Cotheme)
 • doties.VERB (Departing)
 • doties.VERB (Giving_in)
 • doties.VERB (Motion)
 • draudēt.VERB (Commitment)
 • draudēt.VERB (Omen)
 • draudzēties.VERB (Personal_relationship)
 • drebēt.VERB (Body_movement)
 • dzemdēt.VERB (Giving_birth)
 • dzert.VERB (Ingestion)
 • dziedāt.VERB (Communication_manner)
 • dziedāt.VERB (Make_noise)
 • dziedātāja.NOUN (People_by_vocation)
 • dziedātājs.NOUN (People_by_vocation)
 • dziesma.NOUN (Text)
 • dzimt.VERB (Being_born)
 • dzimt.VERB (Coming_to_be)
 • dzirdēt.VERB (Hearsay)
 • dzirdēt.VERB (Perception_experience)
 • dzīt.VERB (Cause_motion)
 • dzīt.VERB (Recovery)
 • dzīvība.NOUN (Biological_entity)
 • dzīvība.NOUN (Dead_or_alive)
 • dzīvot.VERB (Dead_or_alive)
 • dzīvot.VERB (Existence)
 • dzīvot.VERB (Living_conditions)
 • dzīvot.VERB (Manner_of_life)
 • dzīvot.VERB (Residence)
 • dzīvot.VERB (Subsisting)
 • dzīvot.VERB (Thriving)
 • eksistēt.VERB (Existence)
 • eksperimentēt.VERB (Experimentation)
 • eksperiments.NOUN (Experimentation)
 • eksportēt.VERB (Exporting)
 • eksports.NOUN (Exporting)
 • elpot.VERB (Breathing)
 • ēst.VERB (Ingestion)
 • fiksēt.VERB (Change_post)
 • fiksēt.VERB (Recording)
 • filmēt.VERB (Behind_the_scenes)
 • filmēties.VERB (Performers_and_roles)
 • finansējums.NOUN (Funding)
 • finansēt.VERB (Funding)
 • finišēt.VERB (Finish_competition)
 • finišēt.VERB (Process_end)
 • formulēt.VERB (Coming_up_with)
 • formulēt.VERB (Encoding)
 • fotografēt.VERB (Create_representation)
 • funkcionēt.VERB (Being_operational)
 • funkcionēt.VERB (Function)
 • gadīties.VERB (Event)
 • gadīties.VERB (Eventive_affecting)
 • gaidīt.VERB (Expectation)
 • gaidīt.VERB (Holding_off_on)
 • gaidīt.VERB (Waiting)
 • gandarīt.VERB (Stimulate_emotion)
 • garantēt.VERB (Deserving)
 • garantija.NOUN (Deserving)
 • garšot.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • garšot.VERB (Give_impression)
 • gatavot.VERB (Cooking_creation)
 • gatavot.VERB (Intentionally_create)
 • gatavot.VERB (UNDEFINED)
 • gatavoties.VERB (Activity_prepare)
 • gatavoties.VERB (Aging)
 • gatavoties.VERB (Progression)
 • gatavoties.VERB (Purpose)
 • gāzt.VERB (Cause_motion)
 • gāzt.VERB (Change_of_leadership)
 • gāzt.VERB (Placing)
 • glabāt.VERB (Containing)
 • glabāt.VERB (Storing)
 • glabāties.VERB (Storing)
 • glābt.VERB (Rescuing)
 • gleznot.VERB (Create_physical_artwork)
 • gleznot.VERB (Create_representation)
 • godāt.VERB (Judgment)
 • godināt.VERB (Judgment_communication)
 • grasīties.VERB (Purpose)
 • graut.VERB (Destroying)
 • gribēt.VERB (Desiring)
 • gribēties.VERB (Desiring)
 • griezt.VERB (Cause_to_move_in_place)
 • griezt.VERB (Create_representation)
 • griezt.VERB (Cutting)
 • griezt.VERB (UNDEFINED)
 • griezties.VERB (Change_direction)
 • griezties.VERB (Motion)
 • griezties.VERB (Moving_in_place)
 • griezties.VERB (Request)
 • grimt.VERB (Motion_directional)
 • grozījums.NOUN (Cause_change)
 • grozīt.VERB (Cause_change)
 • grozīt.VERB (Cause_to_move_in_place)
 • grozīties.VERB (Being_located)
 • grozīties.VERB (Body_movement)
 • gulēt.VERB (Being_located)
 • gulēt.VERB (Posture)
 • gulēt.VERB (Sleep)
 • gūt.VERB (Getting)
 • ģērbties.VERB (Dressing)
 • identificēt.VERB (Make_cognitive_connection)
 • identificēt.VERB (Verification)
 • iebāzt.VERB (Placing)
 • iebilst.VERB (Be_in_agreement_on_assessment)
 • iebilst.VERB (Statement)
 • iebraukt.VERB (Drop_in_on)
 • iebraukt.VERB (Self_motion)
 • iebraukt.VERB (Use_vehicle)
 • iebūvēt.VERB (Installing)
 • iecelt.VERB (Appointing)
 • iecelt.VERB (Cause_motion)
 • iecere.NOUN (Purpose)
 • iecerēt.VERB (Purpose)
 • iecienīt.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • iedalīt.VERB (Categorization)
 • iedalīt.VERB (Giving)
 • iedarbināt.VERB (Change_operational_state)
 • iedarboties.VERB (Objective_influence)
 • iedarboties.VERB (Subjective_influence)
 • iedarboties.VERB (Usefulness)
 • iedegt.VERB (Change_operational_state)
 • iedegt.VERB (Setting_fire)
 • iedomāties.VERB (Awareness)
 • iedomāties.VERB (Cogitation)
 • iedot.VERB (Giving)
 • iedrošināt.VERB (Subjective_influence)
 • iedvesmot.VERB (Subjective_influence)
 • iedzert.VERB (Ingestion)
 • iedzīt.VERB (Cause_motion)
 • iegādāt.VERB (Commerce_buy)
 • iegādāties.VERB (Commerce_buy)
 • iegriezties.VERB (Change_direction)
 • iegriezties.VERB (Drop_in_on)
 • iegrimt.VERB (Motion_directional)
 • ieguldījums.NOUN (Accomplishment)
 • ieguldījums.NOUN (Placing)
 • ieguldīt.VERB (Placing)
 • iegūt.VERB (Cause_to_start)
 • iegūt.VERB (Getting)
 • iegūt.VERB (Intentionally_create)
 • iegūt.VERB (Receiving)
 • iegūt.VERB (Removing)
 • ieiet.VERB (Arriving)
 • ieiet.VERB (Self_motion)
 • ieinteresēt.VERB (Desiring)
 • ieinteresēt.VERB (Stimulate_emotion)
 • ieintriģēt.VERB (Stimulate_emotion)
 • iejaukties.VERB (Interrupt_process)
 • iekarot.VERB (Conquering)
 • iekarot.VERB (Getting)
 • iekasēt.VERB (Commerce_collect)
 • iekāpt.VERB (Board_vehicle)
 • iekārot.VERB (Desiring)
 • iekārtot.VERB (Arranging)
 • iekārtot.VERB (Intentionally_create)
 • ieklausīties.VERB (Perception_active)
 • iekliegties.VERB (Communication_noise)
 • iekliegties.VERB (Make_noise)
 • iekļaut.VERB (Cause_to_be_included)
 • iekļaut.VERB (Inclusion)
 • iekļaut.VERB (Surrounding)
 • iekļūt.VERB (Arriving)
 • iekļūt.VERB (Becoming_a_member)
 • iekost.VERB (Cause_harm)
 • iekrāt.VERB (Amassing)
 • iekrist.VERB (Event)
 • iekrist.VERB (Motion_directional)
 • iekrist.VERB (Transition_to_state)
 • ielaist.VERB (Deny_or_grant_permission)
 • ielaist.VERB (Ingest_substance)
 • ielaist.VERB (Placing)
 • ielaist.VERB (Preventing_or_letting)
 • ieliet.VERB (Cause_fluidic_motion)
 • ieliet.VERB (Filling)
 • ielikt.VERB (Cause_to_be_included)
 • ielikt.VERB (Placing)
 • ielūgt.VERB (Request)
 • ielūkoties.VERB (Perception_active)
 • iemaksāt.VERB (Placing)
 • iemantot.VERB (Getting)
 • iemācīties.VERB (Education_teaching)
 • iemest.VERB (Cause_motion)
 • iemest.VERB (Perception_active)
 • ieminēties.VERB (Mention)
 • iemīlēt.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • iemīlēties.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • ienākt.VERB (Arriving)
 • ienākt.VERB (Enter_awareness)
 • ienest.VERB (Bringing)
 • ienest.VERB (Causation)
 • ienīst.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • ieņemt.VERB (Conquering)
 • ieņemt.VERB (Getting)
 • ieņemt.VERB (Ingestion)
 • ieņemt.VERB (Serving_in_capacity)
 • iepazīstināt.VERB (Telling)
 • iepazīstināt.VERB (UNDEFINED)
 • iepazīt.VERB (Familiarity)
 • iepazīt.VERB (Make_acquaintance)
 • iepazīt.VERB (Scrutiny)
 • iepazīties.VERB (Make_acquaintance)
 • iepazīties.VERB (Scrutiny)
 • iepirkt.VERB (Commerce_buy)
 • iepirkties.VERB (Shopping)
 • ieplānot.VERB (Scheduling)
 • ieplūst.VERB (Fluidic_motion)
 • iepriecināt.VERB (Stimulate_emotion)
 • ierakstīt.VERB (Recording)
 • ierakstīt.VERB (Statement)
 • ierakstīt.VERB (Text_creation)
 • ierast.VERB (Custom)
 • ierasties.VERB (Arriving)
 • ierasties.VERB (Attending)
 • ieraudzīt.VERB (Perception_experience)
 • ieraut.VERB (Cause_motion)
 • ierādīt.VERB (Cause_to_perceive)
 • ierādīt.VERB (Giving)
 • ierindoties.VERB (Occupy_rank)
 • ierīkot.VERB (Intentionally_create)
 • ierobežojums.NOUN (Limitation)
 • ierobežojums.NOUN (Limiting)
 • ierobežot.VERB (Deny_or_grant_permission)
 • ierobežot.VERB (Limiting)
 • ierosināt.VERB (Activity_start)
 • ierosināt.VERB (Attempt_suasion)
 • ierunāties.VERB (Statement)
 • iesacīt.VERB (Attempt_suasion)
 • iesaistīt.VERB (Participation)
 • iesaistīt.VERB (Using_resource)
 • iesaistīties.VERB (Participation)
 • iesaukties.VERB (Make_noise)
 • iesaukties.VERB (Statement)
 • iesākt.VERB (Activity_start)
 • iesākt.VERB (Intentionally_act)
 • iesist.VERB (Cause_harm)
 • iesist.VERB (Cause_impact)
 • iesist.VERB (Cause_motion)
 • ieskaitīt.VERB (Cause_to_be_included)
 • ieskaitīt.VERB (Transfer)
 • ieskatīties.VERB (Perception_active)
 • ieslēgt.VERB (Change_operational_state)
 • ieslēgt.VERB (Inhibit_movement)
 • ieslodzīt.VERB (Imprisonment)
 • iesmieties.VERB (Make_noise)
 • iesniegt.VERB (Submitting_documents)
 • iesniegums.NOUN (Submitting_documents)
 • iesniegums.NOUN (Text)
 • iespaidot.VERB (Objective_influence)
 • iespaidot.VERB (Subjective_influence)
 • iespaids.NOUN (Regard)
 • iespaids.NOUN (Subjective_influence)
 • iespēja.NOUN (Alternatives)
 • iespēja.NOUN (Likelihood)
 • iespējamība.NOUN (Likelihood)
 • iespiest.VERB (Cause_motion)
 • iespiest.VERB (Inhibit_movement)
 • iestādīt.VERB (Planting)
 • iestāstīt.VERB (Suasion)
 • iestāties.VERB (Becoming_a_member)
 • iestāties.VERB (Process_start)
 • iestāties.VERB (Taking_sides)
 • iestrādāt.VERB (Cause_to_be_included)
 • iestrādāt.VERB (Placing)
 • iestudēt.VERB (Behind_the_scenes)
 • iet.VERB (Arriving)
 • iet.VERB (Attending)
 • iet.VERB (Becoming)
 • iet.VERB (Being_located)
 • iet.VERB (Ceasing_to_be)
 • iet.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • iet.VERB (Death)
 • iet.VERB (Departing)
 • iet.VERB (Expertise)
 • iet.VERB (Motion)
 • iet.VERB (Placing)
 • iet.VERB (Process_continue)
 • iet.VERB (Purpose)
 • iet.VERB (Quitting)
 • iet.VERB (Self_motion)
 • iet.VERB (Thriving)
 • iet.VERB (Transition_to_a_state)
 • iet.VERB (Traversing)
 • iet.VERB (UNDEFINED)
 • iet.VERB (Visiting)
 • ieteikt.VERB (Attempt_suasion)
 • ietekme.NOUN (Objective_influence)
 • ietekme.NOUN (Subjective_influence)
 • ietekmēt.VERB (Objective_influence)
 • ietekmēt.VERB (Subjective_influence)
 • ietilpt.VERB (Containing)
 • ietilpt.VERB (Inclusion)
 • ietriekties.VERB (Impact)
 • ietvert.VERB (Cause_to_be_included)
 • ietvert.VERB (Inclusion)
 • ievadīt.VERB (Cause_to_start)
 • ievadīt.VERB (Filling)
 • ievadīt.VERB (Text_creation)
 • ievainot.VERB (Cause_harm)
 • ievākt.VERB (Commerce_collect)
 • ievākt.VERB (Food_gathering)
 • ievest.VERB (Bringing)
 • ievest.VERB (Cotheme)
 • ievest.VERB (Importing)
 • ievēlēt.VERB (Change_of_leadership)
 • ievērot.VERB (Becoming_aware)
 • ievērot.VERB (Compliance)
 • ieviest.VERB (Enforcing)
 • ieviest.VERB (Intentionally_create)
 • ieviest.VERB (UNDEFINED)
 • ieviešana.NOUN (Execute_plan)
 • ieviešana.NOUN (UNDEFINED)
 • ievietot.VERB (Placing)
 • ievilkt.VERB (Cause_motion)
 • iezīmēt.VERB (Indicating)
 • iezīmēt.VERB (Sign)
 • ilgt.VERB (Duration_relation)
 • importēt.VERB (Importing)
 • inficēt.VERB (Infecting)
 • informācija.NOUN (Information)
 • informēt.VERB (Reporting)
 • informēt.VERB (Statement)
 • informēt.VERB (Telling)
 • integrēt.VERB (Cause_to_be_included)
 • interese.NOUN (Emotion_directed)
 • interesēt.VERB (Stimulate_emotion)
 • interesēties.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • interesēties.VERB (Questioning)
 • interpretēt.VERB (Categorization)
 • intervēt.VERB (Questioning)
 • intervija.NOUN (Questioning)
 • investēt.VERB (Placing)
 • investīcija.NOUN (Placing)
 • izaudzēt.VERB (Growing_food)
 • izaugt.VERB (Aging)
 • izaugt.VERB (Expansion)
 • izaugt.VERB (Ontogeny)
 • izbaudīt.VERB (Emotions_of_mental_activity)
 • izbeigt.VERB (Activity_stop)
 • izbeigt.VERB (Cause_to_end)
 • izbraukt.VERB (Departing)
 • izbraukt.VERB (Traversing)
 • izbraukt.VERB (Use_vehicle)
 • izbrīnīt.VERB (Stimulate_emotion)
 • izbūvēt.VERB (Building)
 • izcelsme.NOUN (Origin)
 • izcelt.VERB (Cause_motion)
 • izcelt.VERB (Emphasizing)
 • izcelties.VERB (Coming_to_be)
 • izcelties.VERB (Obviousness)
 • izciest.VERB (Catastrophe)
 • izciest.VERB (Tolerating)
 • izcīnīt.VERB (Fighting_activity)
 • izcīnīt.VERB (Getting)
 • izcīnīt.VERB (Win_prize)
 • izdalīt.VERB (Emphasizing)
 • izdalīt.VERB (Giving)
 • izdalīt.VERB (Separating)
 • izdarīt.VERB (Accomplishment)
 • izdarīt.VERB (Committing_crime)
 • izdarīt.VERB (Creating)
 • izdarīt.VERB (Intentionally_act)
 • izdarīt.VERB (Intentionally_create)
 • izdomāt.VERB (Coming_up_with)
 • izdomāt.VERB (Deciding)
 • izdot.VERB (Creating)
 • izdot.VERB (Giving)
 • izdot.VERB (Publishing)
 • izdoties.VERB (Successful_action)
 • izdoties.VERB (Success_or_failure)
 • izdzert.VERB (Ingestion)
 • izdzirdēt.VERB (Perception_experience)
 • izdzīvot.VERB (Emotions_of_mental_activity)
 • izdzīvot.VERB (Surviving)
 • izgaismot.VERB (Location_of_light)
 • izgaist.VERB (Ceasing_to_be)
 • izgaist.VERB (Departing)
 • izgatavot.VERB (Intentionally_create)
 • izglābt.VERB (Rescuing)
 • izglītošana.NOUN (Education_teaching)
 • izglītot.VERB (Education_teaching)
 • izgriezt.VERB (Intentionally_create)
 • izgriezt.VERB (Removing)
 • izgudrot.VERB (Achieving_first)
 • izgudrot.VERB (Coming_up_with)
 • iziet.VERB (Departing)
 • iziet.VERB (Forming_relationships)
 • iziet.VERB (Motion)
 • iziet.VERB (Political_actions)
 • iziet.VERB (Protest)
 • iziet.VERB (Render_nonfunctional)
 • iziet.VERB (Self_motion)
 • iziet.VERB (Traversing)
 • iziet.VERB (Undergoing)
 • iziet.VERB (Using_resource)
 • izīrēt.VERB (Renting)
 • izīrēt.VERB (Renting_out)
 • izjaukt.VERB (Cause_change)
 • izjaukt.VERB (Cause_to_end)
 • izjaukt.VERB (Destroying)
 • izjust.VERB (Feeling)
 • izjust.VERB (Perception_experience)
 • izkāpt.VERB (Disembarking)
 • izkāpt.VERB (Self_motion)
 • izklaidēt.VERB (Cause_to_experience)
 • izklausīties.VERB (Give_impression)
 • izklāstīt.VERB (Statement)
 • izkliedēt.VERB (Dispersal)
 • izkļūt.VERB (Escaping)
 • izkrist.VERB (Motion_directional)
 • izkrist.VERB (Success_or_failure)
 • izkust.VERB (Change_of_phase)
 • izlabot.VERB (Resolve_problem)
 • izlaist.VERB (Forgoing)
 • izlaist.VERB (Publishing)
 • izlaist.VERB (Releasing)
 • izlasīt.VERB (Reading_activity)
 • izlasīt.VERB (Reading_aloud)
 • izlasīt.VERB (Reading_perception)
 • izlemt.VERB (Deciding)
 • izlietot.VERB (Expend_resource)
 • izlietot.VERB (Using_resource)
 • izlikt.VERB (Placing)
 • izlikt.VERB (UNDEFINED)
 • izlikties.VERB (Feigning)
 • izlīdzināt.VERB (Rejuvenation)
 • izlīst.VERB (Self_motion)
 • izmainīt.VERB (Cause_change)
 • izmaiņa.NOUN (Undergo_change)
 • izmaiņas.NOUN (Undergo_change)
 • izmaksa.NOUN (Commerce_pay)
 • izmaksa.NOUN (Expensiveness)
 • izmaksāt.VERB (Commerce_pay)
 • izmaksāt.VERB (Expensiveness)
 • izmantošana.NOUN (Using)
 • izmantošana.NOUN (Using_resource)
 • izmantot.VERB (Using)
 • izmantot.VERB (Using_resource)
 • izmeklēt.VERB (Criminal_investigation)
 • izmeklēt.VERB (Scrutiny)
 • izmest.VERB (Removing)
 • izmēģināt.VERB (Trying_out)
 • iznākt.VERB (Departing)
 • iznākt.VERB (Event)
 • iznākt.VERB (Publishing)
 • iznākt.VERB (Required_event)
 • iznākt.VERB (Self_motion)
 • iznākt.VERB (Success_or_failure)
 • iznākt.VERB (Sufficiency)
 • iznākt.VERB (Turning_out)
 • iznest.VERB (Bringing)
 • iznīcināt.VERB (Destroying)
 • iznīcināt.VERB (Killing)
 • iznomāt.VERB (Renting)
 • iznomāt.VERB (Renting_out)
 • izņemt.VERB (Removing)
 • izolēt.VERB (Protecting)
 • izpaust.VERB (Reveal_secret)
 • izpausties.VERB (Condition_symptom_relation)
 • izpausties.VERB (Obviousness)
 • izpausties.VERB (UNDEFINED)
 • izpelnīties.VERB (Earnings_and_losses)
 • izpētīt.VERB (Becoming_aware)
 • izpētīt.VERB (Research)
 • izpētīt.VERB (Scrutiny)
 • izpildīt.VERB (Accomplishment)
 • izpildīt.VERB (Cause_to_make_noise)
 • izpildīt.VERB (Execute_plan)
 • izpildīt.VERB (Intentionally_act)
 • izpildīt.VERB (Meet_specifications)
 • izpirkt.VERB (Commerce_buy)
 • izplatīt.VERB (Dispersal)
 • izplatīties.VERB (Expansion)
 • izplatīties.VERB (Motion)
 • izprast.VERB (Grasp)
 • izraisīt.VERB (Causation)
 • izrakņāt.VERB (Mining)
 • izrakstīt.VERB (Creating)
 • izrakstīt.VERB (Text_creation)
 • izraudzīt.VERB (Choosing)
 • izraut.VERB (Removing)
 • izrādīt.VERB (Cause_to_perceive)
 • izrādīties.VERB (Turning_out)
 • izrietēt.VERB (Causation)
 • izrunāt.VERB (Discussion)
 • izrunāt.VERB (Text_creation)
 • izsacīt.VERB (Encoding)
 • izsacīt.VERB (Expressing_publicly)
 • izsacīt.VERB (Statement)
 • izsacīties.VERB (Statement)
 • izsacīties.VERB (Text_creation)
 • izsaukt.VERB (Cause_to_start)
 • izsaukt.VERB (Request)
 • izsekot.VERB (Cotheme)
 • izsist.VERB (Cause_to_fragment)
 • izsist.VERB (Recording)
 • izsist.VERB (Stimulate_emotion)
 • izskaidrot.VERB (Explaining_the_facts)
 • izskaidrot.VERB (Statement)
 • izskalot.VERB (Removing)
 • izskanēt.VERB (Encoding)
 • izskatīšana.NOUN (Cogitation)
 • izskatīt.VERB (Discussion)
 • izskatīties.VERB (Give_impression)
 • izskriet.VERB (Self_motion)
 • izslēgt.VERB (Change_operational_state)
 • izslēgt.VERB (Deciding)
 • izslēgt.VERB (Inclusion)
 • izsludināt.VERB (Statement)
 • izsniegt.VERB (Giving)
 • izspēlēt.VERB (Competition)
 • izspēlēt.VERB (Performers_and_roles)
 • izstarot.VERB (Emitting)
 • izstāstīt.VERB (Telling)
 • izstiept.VERB (Body_movement)
 • izstrādāt.VERB (Creating)
 • izstrādāt.VERB (Intentionally_create)
 • izstrādāt.VERB (Product_development)
 • izstrāde.NOUN (Intentionally_create)
 • izstrāde.NOUN (Product_development)
 • izsūtīt.VERB (Removing)
 • izsūtīt.VERB (Sending)
 • izšaut.VERB (Hit_target)
 • izšaut.VERB (Shoot_projectiles)
 • izšaut.VERB (Use_firearm)
 • izšķiest.VERB (Frugality)
 • izšķirties.VERB (Deciding)
 • izšķirties.VERB (Forming_relationships)
 • izteikt.VERB (Distinctiveness)
 • izteikt.VERB (Encoding)
 • izteikt.VERB (Expressing_publicly)
 • izteikties.VERB (Statement)
 • iztēloties.VERB (Awareness)
 • iztērēt.VERB (Expend_resource)
 • iztērēt.VERB (Using_resource)
 • iztikt.VERB (Subsisting)
 • iztikt.VERB (UNDEFINED)
 • izturēt.VERB (Surviving)
 • izturēt.VERB (Tolerating)
 • izturēt.VERB (UNDEFINED)
 • izturēties.VERB (Conduct)
 • izturēties.VERB (Treating_and_mistreating)
 • izvairīties.VERB (Avoiding)
 • izvairīties.VERB (Preventing_or_letting)
 • izveidošana.NOUN (Intentionally_create)
 • izveidot.VERB (Creating)
 • izveidot.VERB (Intentionally_create)
 • izveidoties.VERB (Becoming)
 • izveidoties.VERB (Coming_to_be)
 • izvest.VERB (Path_shape)
 • izvest.VERB (Removing)
 • izvēle.NOUN (Alternatives)
 • izvēle.NOUN (Choosing)
 • izvēlēt.VERB (Choosing)
 • izvēlēties.VERB (Choosing)
 • izvērst.VERB (Cause_expansion)
 • izvērsties.VERB (Becoming)
 • izvērsties.VERB (Coming_to_be)
 • izvērtēt.VERB (Assessing)
 • izvietot.VERB (Arranging)
 • izvietot.VERB (Being_located)
 • izvietot.VERB (Placing)
 • izvilkt.VERB (Cause_motion)
 • izvilkt.VERB (Removing)
 • izvilkt.VERB (UNDEFINED)
 • izvirzīt.VERB (Body_movement)
 • izvirzīt.VERB (Choosing)
 • izvirzīt.VERB (Creating)
 • izvirzīt.VERB (Indicating)
 • izvirzīt.VERB (Notification_of_charges)
 • izzināt.VERB (Scrutiny)
 • izzust.VERB (Ceasing_to_be)
 • īrēt.VERB (Renting)
 • īrēt.VERB (Renting_out)
 • īstenošana.NOUN (Execute_plan)
 • īstenot.VERB (Execute_plan)
 • īstenot.VERB (Using)
 • jautāt.VERB (Questioning)
 • jokot.VERB (Chatting)
 • jokot.VERB (Prevarication)
 • joņot.VERB (Self_motion)
 • just.VERB (Expectation)
 • just.VERB (Feeling)
 • just.VERB (Opinion)
 • just.VERB (Others_situation_as_stimulus)
 • just.VERB (Perception_experience)
 • justies.VERB (Feeling)
 • jūtas.NOUN (Feeling)
 • kaitēt.VERB (Cause_benefit_or_detriment)
 • kaitināt.VERB (Stimulate_emotion)
 • kalpot.VERB (Function)
 • kalpot.VERB (Serving_in_capacity)
 • kaltēt.VERB (Cause_to_be_dry)
 • karāties.VERB (Being_located)
 • karot.VERB (Hostile_encounter)
 • karš.NOUN (Hostile_encounter)
 • kauja.NOUN (Hostile_encounter)
 • kauns.NOUN (Emotion_directed)
 • kautrēties.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • kavēt.VERB (Hindering)
 • kavēt.VERB (Relative_time)
 • kāpt.VERB (Board_vehicle)
 • kāpt.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • kāpt.VERB (Disembarking)
 • kāpt.VERB (Intentional_traversing)
 • kāpt.VERB (Motion)
 • kāpt.VERB (Self_motion)
 • kārtot.VERB (Arranging)
 • kārtot.VERB (Examination)
 • kārtot.VERB (Resolve_problem)
 • klasificēt.VERB (Categorization)
 • klausīt.VERB (Compliance)
 • klausīties.VERB (Perception_active)
 • klausīties.VERB (Seeking)
 • klāstīt.VERB (Statement)
 • klāt.VERB (Arranging)
 • klāt.VERB (Distributed_position)
 • klāt.VERB (Filling)
 • klāties.VERB (Thriving)
 • kliegt.VERB (Communication_noise)
 • kliegt.VERB (Make_noise)
 • klīst.VERB (Motion)
 • klīst.VERB (Self_motion)
 • klīst.VERB (Travel)
 • klusēt.VERB (Volubility)
 • kļūdīties.VERB (Bungling)
 • kļūt.VERB (Becoming)
 • kombinēt.VERB (Cause_to_amalgamate)
 • kombinēt.VERB (Intentionally_create)
 • komentēt.VERB (Statement)
 • komunikācija.NOUN (Communication)
 • koncentrēt.VERB (Aiming)
 • koncentrēt.VERB (Amassing)
 • koncentrēties.VERB (Emphasizing)
 • koncentrēties.VERB (UNDEFINED)
 • konfiscēt.VERB (Removing)
 • konflikts.NOUN (Hostile_encounter)
 • konkurence.NOUN (Competition)
 • konkurēt.VERB (Competition)
 • konstatēt.VERB (Becoming_aware)
 • konstatēt.VERB (Coming_to_believe)
 • konsultācija.NOUN (Attempt_suasion)
 • konsultācija.NOUN (Discussion)
 • konsultēt.VERB (Telling)
 • konsultēties.VERB (Discussion)
 • kontrole.NOUN (Being_in_control)
 • kontrole.NOUN (Inspecting)
 • kontrolēt.VERB (Being_in_control)
 • kontrolēt.VERB (Control)
 • kontrolēt.VERB (Inspecting)
 • koordinēt.VERB (Making_arrangements)
 • kopšana.NOUN (Grooming)
 • kopšana.NOUN (UNDEFINED)
 • kopt.VERB (Cure)
 • kopt.VERB (Grooming)
 • kopt.VERB (UNDEFINED)
 • koriģēt.VERB (Adjusting)
 • krāsot.VERB (Filling)
 • krāt.VERB (Amassing)
 • krāt.VERB (Gathering_up)
 • krist.VERB (Being_located)
 • krist.VERB (Change_of_leadership)
 • krist.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • krist.VERB (Conquering)
 • krist.VERB (Death)
 • krist.VERB (Light_movement)
 • krist.VERB (Motion_directional)
 • krist.VERB (Stimulate_emotion)
 • krist.VERB (Transition_to_state)
 • kristies.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • kritizēt.VERB (Judgment_communication)
 • kurināt.VERB (Cause_temperature_change)
 • kursēt.VERB (Motion)
 • kursēt.VERB (Self_motion)
 • kustēties.VERB (Motion)
 • kustība.NOUN (Motion)
 • kustība.NOUN (Organization)
 • kūpēt.VERB (Emitting)
 • kvalificēt.VERB (Categorization)
 • kvalificēties.VERB (Meet_specifications)
 • ķerties.VERB (Activity_start)
 • labot.VERB (Resolve_problem)
 • laist.VERB (Cause_motion)
 • laist.VERB (Deny_or_grant_permission)
 • laist.VERB (Giving_birth)
 • laist.VERB (Publishing)
 • laist.VERB (Releasing)
 • laist.VERB (UNDEFINED)
 • laisties.VERB (Fleeing)
 • laisties.VERB (Motion)
 • laisties.VERB (Motion_directional)
 • laisties.VERB (Self_motion)
 • laisties.VERB (Transition_to_a_state)
 • lasīt.VERB (Amassing)
 • lasīt.VERB (Food_gathering)
 • lasīt.VERB (Reading_activity)
 • lasīt.VERB (Reading_aloud)
 • lasīt.VERB (Reading_perception)
 • lasīt.VERB (Speak_on_topic)
 • laulība.NOUN (Forming_relationships)
 • laulība.NOUN (Personal_relationship)
 • lauzt.VERB (Cause_to_end)
 • lauzt.VERB (Cogitation)
 • lauzt.VERB (Experience_bodily_harm)
 • lauzties.VERB (Self_motion)
 • lemt.VERB (Deciding)
 • lemt.VERB (Destiny)
 • lepoties.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • lēkāt.VERB (Motion)
 • lēkāt.VERB (Self_motion)
 • lēkt.VERB (Quarreling)
 • lēkt.VERB (Self_motion)
 • lēmums.NOUN (Deciding)
 • lēst.VERB (Estimating)
 • lidot.VERB (Motion)
 • lidot.VERB (Motion_directional)
 • lidot.VERB (Self_motion)
 • lidot.VERB (Use_vehicle)
 • liecināt.VERB (Evidence)
 • liegt.VERB (Deny_or_grant_permission)
 • liegt.VERB (Preventing_or_letting)
 • liegt.VERB (Prevent_or_allow_possession)
 • liegt.VERB (Prohibiting_or_licensing)
 • liet.VERB (Cause_fluidic_motion)
 • liet.VERB (Filling)
 • liet.VERB (Removing)
 • lietošana.NOUN (Ingestion)
 • lietošana.NOUN (Ingest_substance)
 • lietošana.NOUN (Using)
 • lietošana.NOUN (Using_resource)
 • lietot.VERB (Ingest_substance)
 • lietot.VERB (Using)
 • lietot.VERB (Using_resource)
 • lietotājs.NOUN (Using)
 • lietotājs.NOUN (Using_resource)
 • likt.VERB (Causation)
 • likt.VERB (Examination)
 • likt.VERB (Placing)
 • likt.VERB (Replacing)
 • likt.VERB (Request)
 • likt.VERB (Using)
 • likt.VERB (Using_resource)
 • likties.VERB (Escaping)
 • likties.VERB (Give_impression)
 • likties.VERB (Opinion)
 • likumdošana.NOUN (Law)
 • likumdošana.NOUN (UNDEFINED)
 • likvidēt.VERB (Removing)
 • līdzēt.VERB (Assistance)
 • līdzēt.VERB (Cause_benefit_or_detriment)
 • līdzināties.VERB (Similarity)
 • līgums.NOUN (Documents)
 • līst.VERB (Self_motion)
 • locīties.VERB (Body_movement)
 • locīties.VERB (Path_shape)
 • lūgt.VERB (Request)
 • lūgties.VERB (Rite)
 • lūkoties.VERB (Perception_active)
 • ļaut.VERB (Deny_or_grant_permission)
 • ļaut.VERB (Preventing_or_letting)
 • mainīt.VERB (Cause_change)
 • mainīt.VERB (Replacing)
 • mainīt.VERB (Undergo_change)
 • mainīties.VERB (Take_place_of)
 • mainīties.VERB (Undergo_change)
 • maksa.NOUN (Commerce_pay)
 • maksa.NOUN (Expensiveness)
 • maksājums.NOUN (Commerce_pay)
 • maksāt.VERB (Commerce_pay)
 • maksāt.VERB (Expensiveness)
 • maldināt.VERB (Intentional_deception)
 • maldīties.VERB (Self_motion)
 • maldīties.VERB (UNDEFINED)
 • malt.VERB (Grinding)
 • manīt.VERB (Perception_experience)
 • marinēt.VERB (Preserving)
 • mazgāt.VERB (Filling)
 • mazgāt.VERB (Grooming)
 • mazgāties.VERB (Grooming)
 • mazināt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • mazināties.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • mācēt.VERB (Capability)
 • mācīt.VERB (Education_teaching)
 • mācīties.VERB (Education_teaching)
 • mācīties.VERB (Memorization)
 • medīt.VERB (Hunting)
 • meklēt.VERB (Seeking)
 • meklēt.VERB (Seeking_to_achieve)
 • melot.VERB (Prevarication)
 • mest.VERB (Activity_stop)
 • mest.VERB (Cause_motion)
 • mest.VERB (Creating)
 • mest.VERB (Motion)
 • mest.VERB (Removing)
 • mesties.VERB (Activity_start)
 • mesties.VERB (Being_attached)
 • mesties.VERB (Biological_urge)
 • mesties.VERB (Self_motion)
 • mēgt.VERB (Likelihood)
 • mēģinājums.NOUN (Attempt)
 • mēģinājums.NOUN (Practice)
 • mēģināt.VERB (Attempt)
 • mērīt.VERB (Dimension)
 • mērķis.NOUN (Aiming)
 • mērķis.NOUN (Purpose)
 • mērot.VERB (Motion)
 • mierināt.VERB (Stimulate_emotion)
 • migrācija.NOUN (Travel)
 • minēt.VERB (Coming_to_believe)
 • minēt.VERB (Indicating)
 • minēt.VERB (Mention)
 • minēt.VERB (Statement)
 • mirdzēt.VERB (Location_of_light)
 • mirt.VERB (Ceasing_to_be)
 • mirt.VERB (Death)
 • mist.VERB (Residence)
 • mitināties.VERB (Residence)
 • mīlestība.NOUN (Experiencer_focused_emotion)
 • mīlēt.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • mīlēties.VERB (Sex)
 • mocīt.VERB (Cause_harm)
 • modelēšana.NOUN (Intentionally_create)
 • modernizēt.VERB (Cause_to_make_progress)
 • mosties.VERB (Waking_up)
 • motivēt.VERB (Subjective_influence)
 • mudināt.VERB (Subjective_influence)
 • mulsināt.VERB (Stimulate_emotion)
 • muzicēt.VERB (Make_noise)
 • nākt.VERB (Arriving)
 • nākt.VERB (Attending)
 • nākt.VERB (Being_born)
 • nākt.VERB (Biological_urge)
 • nākt.VERB (Cause_benefit_or_detriment)
 • nākt.VERB (Cause_to_be_included)
 • nākt.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • nākt.VERB (Departing)
 • nākt.VERB (Motion)
 • nākt.VERB (Origin)
 • nākt.VERB (Publishing)
 • nākt.VERB (Self_motion)
 • nākt.VERB (Statement)
 • nākt.VERB (Take_place_of)
 • nākties.VERB (Required_event)
 • nespēja.NOUN (Capability)
 • nest.VERB (Bringing)
 • nest.VERB (Causation)
 • nēsāt.VERB (Bearing_arms)
 • nēsāt.VERB (Bringing)
 • nēsāt.VERB (Wearing)
 • nobeigt.VERB (Activity_finish)
 • nobeigt.VERB (Statement)
 • nobīties.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • nobraukt.VERB (Cause_harm)
 • nobraukt.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • nobraukt.VERB (Traversing)
 • nobraukt.VERB (Use_vehicle)
 • nobriest.VERB (Progression)
 • nodalīt.VERB (Separating)
 • nodarbināt.VERB (Employing)
 • nodarbināt.VERB (Stimulate_emotion)
 • nodarbināt.VERB (Using)
 • nodarbinātība.NOUN (Employing)
 • nodarboties.VERB (UNDEFINED)
 • nodarboties.VERB (Work)
 • nodarīt.VERB (Causation)
 • nodegt.VERB (Fire_burning)
 • noderēt.VERB (Suitability)
 • nodēvēt.VERB (Labeling)
 • nodibināt.VERB (Intentionally_create)
 • nodomāt.VERB (Opinion)
 • nodošana.NOUN (Giving)
 • nodošana.NOUN (Transfer)
 • nodot.VERB (Delivery)
 • nodot.VERB (Giving)
 • nodot.VERB (Intentional_deception)
 • nodrošināt.VERB (Giving)
 • nodrošināt.VERB (Supply)
 • nodrošināt.VERB (UNDEFINED)
 • nodzīvot.VERB (Dead_or_alive)
 • nodzīvot.VERB (Manner_of_life)
 • nodzīvot.VERB (Residence)
 • nofotografēt.VERB (Create_representation)
 • nogalināt.VERB (Killing)
 • nogādāt.VERB (Bringing)
 • nogādāt.VERB (Delivery)
 • noglabāt.VERB (Storing)
 • nogriezt.VERB (Removing)
 • nogurt.VERB (Biological_urge)
 • noiet.VERB (Successful_action)
 • nojaukt.VERB (Destroying)
 • nojaust.VERB (Awareness)
 • nojaust.VERB (Coming_to_believe)
 • nojaust.VERB (Expectation)
 • nokavēt.VERB (Relative_time)
 • nokāpt.VERB (Self_motion)
 • nokārtot.VERB (Examination)
 • nokārtot.VERB (Resolve_problem)
 • noklausīties.VERB (Perception_active)
 • nokļūt.VERB (Arriving)
 • nokļūt.VERB (Transition_to_a_state)
 • nokrist.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • nokrist.VERB (Motion_directional)
 • nolaist.VERB (Emptying)
 • nolaist.VERB (Giving_in)
 • nolaisties.VERB (Arriving)
 • nolaisties.VERB (Vehicle_landing)
 • nolasīt.VERB (Food_gathering)
 • nolasīt.VERB (Perception_experience)
 • nolasīt.VERB (Reading_aloud)
 • nolasīt.VERB (Reading_perception)
 • nolaupīt.VERB (Kidnapping)
 • nolemt.VERB (Deciding)
 • noliegt.VERB (Affirm_or_deny)
 • noliegt.VERB (Deny_or_grant_permission)
 • noliekties.VERB (Body_movement)
 • nolikt.VERB (Causation)
 • nolikt.VERB (Intentionally_create)
 • nolikt.VERB (Placing)
 • nomainīt.VERB (Cause_change)
 • nomainīt.VERB (Replacing)
 • nomainīt.VERB (Take_place_of)
 • nomaksāt.VERB (Commerce_pay)
 • nomazgāt.VERB (Emptying)
 • nomazgāt.VERB (Filling)
 • nomazgāt.VERB (Grooming)
 • nomākt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • nomākt.VERB (Stimulate_emotion)
 • nomest.VERB (Cause_motion)
 • nomest.VERB (Earnings_and_losses)
 • nomierināt.VERB (Stimulate_emotion)
 • nominēt.VERB (Choosing)
 • nomirt.VERB (Death)
 • nonākt.VERB (Arriving)
 • nonākt.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • nonākt.VERB (Transition_to_a_situation)
 • nonākt.VERB (Transition_to_state)
 • noņemt.VERB (Cure)
 • noņemt.VERB (Intentionally_create)
 • noņemt.VERB (Removing)
 • nopelnīt.VERB (Earnings_and_losses)
 • nopelt.VERB (Judgment_communication)
 • nopirkt.VERB (Commerce_buy)
 • noprast.VERB (Coming_to_believe)
 • nopūsties.VERB (Breathing)
 • noraidīt.VERB (Respond_to_proposal)
 • norakstīt.VERB (Giving)
 • noraudzīties.VERB (Perception_active)
 • noraut.VERB (Removing)
 • norādīt.VERB (Cause_to_perceive)
 • norādīt.VERB (Communication)
 • norādīt.VERB (Evidence)
 • norādīt.VERB (Indicating)
 • norādīt.VERB (Request)
 • norādīt.VERB (Statement)
 • norēķināties.VERB (Commerce_pay)
 • norimt.VERB (Process_stop)
 • norisēt.VERB (Event)
 • norisināties.VERB (Event)
 • noritēt.VERB (Event)
 • noritēt.VERB (Fluidic_motion)
 • norīt.VERB (Ingestion)
 • norunāt.VERB (Make_agreement_on_action)
 • norunāt.VERB (Scheduling)
 • nosacīt.VERB (Coming_to_believe)
 • nosacīt.VERB (Contingency)
 • nosacīt.VERB (Intentionally_create)
 • nosacīt.VERB (Prohibiting_or_licensing)
 • nosargāt.VERB (Protecting)
 • nosaukt.VERB (Adducing)
 • nosaukt.VERB (Labeling)
 • nosaukt.VERB (Name_conferral)
 • nosaukt.VERB (Simple_naming)
 • nosēdēt.VERB (Posture)
 • noskaidrot.VERB (Becoming_aware)
 • noskaidrot.VERB (Coming_to_believe)
 • noskalot.VERB (Grooming)
 • noskalot.VERB (Removing)
 • noskatīties.VERB (Perception_active)
 • noskriet.VERB (Departing)
 • noskriet.VERB (Traversing)
 • noskūpstīt.VERB (Manipulation)
 • noslaucīt.VERB (Emptying)
 • noslaucīt.VERB (Removing)
 • noslēgt.VERB (Activity_finish)
 • noslēgt.VERB (Closure)
 • noslēgt.VERB (Intentionally_create)
 • noslēgties.VERB (Process_end)
 • noslēpt.VERB (Hiding_objects)
 • noslīdēt.VERB (Motion_directional)
 • noslīkt.VERB (Death)
 • nosodīt.VERB (Judgment_communication)
 • nospēlēt.VERB (Competition)
 • nospēlēt.VERB (Performers_and_roles)
 • nospiest.VERB (Manipulation)
 • nospriest.VERB (Coming_to_believe)
 • nospriest.VERB (Deciding)
 • nostādīt.VERB (Categorization)
 • nostādīt.VERB (Choosing)
 • nostādīt.VERB (Placing)
 • nostāties.VERB (Change_posture)
 • nostiprināt.VERB (Attaching)
 • nostiprināt.VERB (Cause_change_of_strength)
 • nostrādāt.VERB (Being_employed)
 • nostrādāt.VERB (Intentionally_act)
 • nosūtīt.VERB (Sending)
 • nošaut.VERB (Killing)
 • nošķirt.VERB (Differentiation)
 • nošķirt.VERB (Separating)
 • noteikšana.NOUN (Coming_to_believe)
 • noteikt.VERB (Coming_to_believe)
 • noteikt.VERB (Contingency)
 • noteikt.VERB (Deny_or_grant_permission)
 • noteikt.VERB (Intentionally_create)
 • noteikt.VERB (Prohibiting_or_licensing)
 • noticēt.VERB (Trust)
 • notiesāt.VERB (Ingestion)
 • notiesāt.VERB (Sentencing)
 • notikt.VERB (Event)
 • notikt.VERB (Eventive_affecting)
 • notikums.NOUN (Catastrophe)
 • notikums.NOUN (Event)
 • notīrīt.VERB (Emptying)
 • notriekt.VERB (Cause_harm)
 • noturēt.VERB (Categorization)
 • noturēt.VERB (Cause_to_continue)
 • noturēt.VERB (Inhibit_movement)
 • noturēt.VERB (Making_arrangements)
 • noturēt.VERB (Manipulation)
 • noturēt.VERB (Retaining)
 • notvert.VERB (Hunting_success_or_failure)
 • novākt.VERB (Food_gathering)
 • novākt.VERB (Removing)
 • novecot.VERB (Aging)
 • novest.VERB (Causation)
 • novest.VERB (Cotheme)
 • novērot.VERB (Becoming_aware)
 • novērot.VERB (Perception_active)
 • novērst.VERB (Body_movement)
 • novērst.VERB (Preventing_or_letting)
 • novērst.VERB (Removing)
 • novēršana.NOUN (Preventing_or_letting)
 • novēršana.NOUN (Removing)
 • novērtēt.VERB (Assessing)
 • novērtēt.VERB (Judgment)
 • novērtēt.VERB (Regard)
 • novietot.VERB (Placing)
 • novilkt.VERB (Communication_manner)
 • novilkt.VERB (Create_physical_artwork)
 • novilkt.VERB (Wearing)
 • nozagt.VERB (Theft)
 • noziegums.NOUN (Committing_crime)
 • nozīmēt.VERB (Causation)
 • nozīmēt.VERB (Evidence)
 • nozīmēt.VERB (Linguistic_meaning)
 • nozīmēt.VERB (Scheduling)
 • nožēlot.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • ņemt.VERB (Awareness)
 • ņemt.VERB (Choosing)
 • ņemt.VERB (Cogitation)
 • ņemt.VERB (Cotheme)
 • ņemt.VERB (Perception_experience)
 • ņemt.VERB (Removing)
 • ņemt.VERB (Taking)
 • ņemt.VERB (Using)
 • okupēt.VERB (Invading)
 • operācija.NOUN (Intentionally_act)
 • operācija.NOUN (Medical_intervention)
 • operācija.NOUN (Military_operation)
 • operēt.VERB (Medical_intervention)
 • organizators.NOUN (Making_arrangements)
 • organizēšana.NOUN (Making_arrangements)
 • organizēt.VERB (Making_arrangements)
 • organizēt.VERB (Operating_a_system)
 • orientēties.VERB (Awareness)
 • orientēties.VERB (UNDEFINED)
 • paaugstināšana.NOUN (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • paaugstināt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • paaugstināties.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • paātrināt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • pabeigt.VERB (Activity_finish)
 • pacelt.VERB (Body_movement)
 • pacelt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • pacelt.VERB (Cause_motion)
 • pacelt.VERB (Questioning)
 • pacelties.VERB (Being_located)
 • pacelties.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • pacelties.VERB (Motion_directional)
 • pacelties.VERB (Self_motion)
 • pacelties.VERB (Vehicle_departure_initial_stage)
 • padarīt.VERB (Accomplishment)
 • padarīt.VERB (Causation)
 • padarīt.VERB (Cause_change)
 • padarīt.VERB (Objective_influence)
 • padomāt.VERB (Cogitation)
 • padomāt.VERB (Opinion)
 • padomāt.VERB (Supply)
 • padot.VERB (Giving)
 • padoties.VERB (Expertise)
 • padoties.VERB (Giving_in)
 • padziļināt.VERB (Cause_expansion)
 • paēst.VERB (Ingestion)
 • pagaidīt.VERB (Waiting)
 • pagarināt.VERB (Cause_expansion)
 • pagarināt.VERB (Change_event_duration)
 • pagatavot.VERB (Cooking_creation)
 • pagatavot.VERB (Intentionally_create)
 • pagriezt.VERB (Body_movement)
 • pagriezt.VERB (Cause_motion)
 • pagriezt.VERB (Cause_to_move_in_place)
 • pagriezties.VERB (Change_direction)
 • paiet.VERB (Motion)
 • paiet.VERB (Relative_time)
 • paiet.VERB (Self_motion)
 • paiet.VERB (UNDEFINED)
 • pajautāt.VERB (Questioning)
 • pakāpties.VERB (Motion)
 • pakļaut.VERB (Undergoing)
 • paķert.VERB (Bringing)
 • paķert.VERB (Taking)
 • palaist.VERB (Deny_or_grant_permission)
 • palaist.VERB (Releasing)
 • palaist.VERB (Success_or_failure)
 • palasīt.VERB (Reading_activity)
 • palielināt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • palielināt.VERB (Cause_expansion)
 • palielināties.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • palikt.VERB (Becoming)
 • palikt.VERB (Coming_to_be)
 • palikt.VERB (Getting)
 • palikt.VERB (Losing)
 • palikt.VERB (Remainder)
 • palikt.VERB (State_continue)
 • palīdzēt.VERB (Assistance)
 • palūgt.VERB (Request)
 • palūkoties.VERB (Perception_active)
 • paļauties.VERB (Reliance)
 • pamanīt.VERB (Becoming_aware)
 • pamatot.VERB (Evidence)
 • pamatot.VERB (Justifying)
 • pamatot.VERB (Reasoning)
 • pamatoties.VERB (Compliance)
 • pamācīt.VERB (Education_teaching)
 • pamāt.VERB (Body_movement)
 • pamest.VERB (Abandonment)
 • pamest.VERB (Cause_motion)
 • pamest.VERB (Departing)
 • pamest.VERB (Forming_relationships)
 • pamest.VERB (Quitting)
 • pamēģināt.VERB (Attempt)
 • pamēģināt.VERB (Trying_out)
 • pamodināt.VERB (Cause_to_wake)
 • pamosties.VERB (Waking_up)
 • pamudināt.VERB (Subjective_influence)
 • panākt.VERB (Accomplishment)
 • panākt.VERB (Cotheme)
 • panākums.NOUN (Successful_action)
 • panākums.NOUN (Success_or_failure)
 • paņemt.VERB (Bringing)
 • paņemt.VERB (Cotheme)
 • paņemt.VERB (Make_noise)
 • paņemt.VERB (Manipulation)
 • paņemt.VERB (Removing)
 • paņemt.VERB (Request_entity)
 • paņemt.VERB (Taking)
 • paņemt.VERB (Using_resource)
 • papildināt.VERB (Cause_to_be_included)
 • papildināt.VERB (Rest)
 • papildināt.VERB (Statement)
 • paplašināt.VERB (Cause_expansion)
 • paplašināties.VERB (Expansion)
 • parakstīt.VERB (Sign_agreement)
 • parakstīt.VERB (Text_creation)
 • parakstīties.VERB (Sign_agreement)
 • parakstīties.VERB (Text_creation)
 • paraudzīties.VERB (Perception_active)
 • paraustīt.VERB (Body_movement)
 • paraut.VERB (Cause_motion)
 • paraut.VERB (Manipulation)
 • parādīt.VERB (Cause_to_perceive)
 • parādīt.VERB (Evidence)
 • parādīties.VERB (Arriving)
 • parādīties.VERB (Becoming_visible)
 • parādīties.VERB (Circumscribed_existence)
 • parādīties.VERB (Coming_to_be)
 • paredzēt.VERB (Expectation)
 • paredzēt.VERB (Have_as_requirement)
 • paredzēt.VERB (Predicting)
 • paredzēt.VERB (Prohibiting_or_licensing)
 • paredzēt.VERB (Purpose)
 • paredzēt.VERB (Scheduling)
 • parunāt.VERB (Chatting)
 • parunāt.VERB (Text_creation)
 • parunāties.VERB (Chatting)
 • pasacīt.VERB (Statement)
 • pasacīt.VERB (Telling)
 • pasargāt.VERB (Protecting)
 • pasēdēt.VERB (Being_located)
 • pasēdēt.VERB (Posture)
 • paskaidrot.VERB (Justifying)
 • paskaidrot.VERB (Statement)
 • paskatīties.VERB (Categorization)
 • paskatīties.VERB (Perception_active)
 • paslēpt.VERB (Hiding_objects)
 • paslēpties.VERB (Eclipse)
 • pasliktināties.VERB (Improvement_or_decline)
 • pasludināt.VERB (Categorization)
 • pasludināt.VERB (Statement)
 • pasmaidīt.VERB (Making_faces)
 • pasniegt.VERB (Body_movement)
 • pasniegt.VERB (Education_teaching)
 • pasniegt.VERB (Giving)
 • pasniegt.VERB (Offering)
 • pastaiga.NOUN (Self_motion)
 • pastaigāties.VERB (Self_motion)
 • pastāstīt.VERB (Telling)
 • pastāvēt.VERB (Existence)
 • pastāvēt.VERB (Posture)
 • pastāvēt.VERB (State)
 • pastiept.VERB (Body_movement)
 • pastiprināt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • pastrādāt.VERB (Committing_crime)
 • pastrādāt.VERB (Work)
 • pasūtīt.VERB (Request_entity)
 • pateikt.VERB (Coming_to_believe)
 • pateikt.VERB (Statement)
 • pateikt.VERB (Telling)
 • pateikt.VERB (Text_creation)
 • pateikties.VERB (Causation)
 • pateikties.VERB (Judgment_direct_address)
 • patērēt.VERB (Using_resource)
 • patēriņš.NOUN (Using_resource)
 • patikt.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • paturēt.VERB (Memorization)
 • paturēt.VERB (Remembering_information)
 • paturēt.VERB (Retaining)
 • paust.VERB (Encoding)
 • paust.VERB (Expressing_publicly)
 • paust.VERB (Statement)
 • pavadīt.VERB (Cotheme)
 • pavadīt.VERB (Using_resource)
 • pavaicāt.VERB (Questioning)
 • paveikt.VERB (Accomplishment)
 • paveikties.VERB (Luck)
 • paveikties.VERB (Success_or_failure)
 • pavēlēt.VERB (Request)
 • pavērot.VERB (Perception_active)
 • pavērt.VERB (Closure)
 • pavērt.VERB (Creating)
 • pavērt.VERB (UNDEFINED)
 • pavērties.VERB (Body_movement)
 • pavērties.VERB (Coming_to_be)
 • pavērties.VERB (Perception_active)
 • pavēstīt.VERB (Statement)
 • pazaudēt.VERB (Earnings_and_losses)
 • pazaudēt.VERB (Losing)
 • pazemināt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • pazemot.VERB (Stimulate_emotion)
 • paziņojums.NOUN (Statement)
 • paziņot.VERB (Statement)
 • pazīt.VERB (Becoming_aware)
 • pazīt.VERB (Familiarity)
 • pazust.VERB (Ceasing_to_be)
 • pazust.VERB (Departing)
 • pazust.VERB (Losing)
 • pārbaude.NOUN (Assessing)
 • pārbaude.NOUN (Examination)
 • pārbaude.NOUN (Inspecting)
 • pārbaude.NOUN (Operational_testing)
 • pārbaudīt.VERB (Assessing)
 • pārbaudīt.VERB (Becoming_aware)
 • pārbaudīt.VERB (Inspecting)
 • pārbaudīt.VERB (Verification)
 • pārcelt.VERB (Cause_motion)
 • pārcelt.VERB (Change_event_time)
 • pārcelties.VERB (Motion)
 • pārciest.VERB (Eventive_affecting)
 • pārciest.VERB (Tolerating)
 • pārdalīt.VERB (Separating)
 • pārdalīt.VERB (Taking)
 • pārdomāt.VERB (Cogitation)
 • pārdomāt.VERB (UNDEFINED)
 • pārdošana.NOUN (Commerce_sell)
 • pārdot.VERB (Commerce_sell)
 • pārdzīvot.VERB (Feeling)
 • pārdzīvot.VERB (Undergoing)
 • pārgriezt.VERB (Cutting)
 • pāriet.VERB (Becoming)
 • pāriet.VERB (Ceasing_to_be)
 • pāriet.VERB (Intentional_traversing)
 • pāriet.VERB (Motion)
 • pāriet.VERB (Replacing)
 • pāriet.VERB (Self_motion)
 • pārkaisīt.VERB (Dispersal)
 • pārkāpt.VERB (Compliance)
 • pārkāpt.VERB (Intentional_traversing)
 • pārkāpums.NOUN (Compliance)
 • pārklāt.VERB (Filling)
 • pārliecināt.VERB (Certainty)
 • pārliecināt.VERB (Suasion)
 • pārliecināties.VERB (Coming_to_believe)
 • pārliecināties.VERB (Verification)
 • pārliet.VERB (Cause_fluidic_motion)
 • pārlikt.VERB (Cause_motion)
 • pārlikt.VERB (Change_event_time)
 • pārlikt.VERB (Placing)
 • pārmaiņa.NOUN (Undergo_change)
 • pārmest.VERB (Cause_motion)
 • pārmest.VERB (Judgment_direct_address)
 • pārnākt.VERB (Arriving)
 • pārnākt.VERB (Motion)
 • pārņemt.VERB (Adopt_selection)
 • pārņemt.VERB (Taking)
 • pārņemt.VERB (UNDEFINED)
 • pārrunāt.VERB (Discussion)
 • pārskaitīt.VERB (Transfer)
 • pārskatīt.VERB (Assessing)
 • pārskriet.VERB (Motion)
 • pārskriet.VERB (Self_motion)
 • pārsniegt.VERB (Surpassing)
 • pārspēt.VERB (Beat_opponent)
 • pārspēt.VERB (Surpassing)
 • pārstāstīt.VERB (Statement)
 • pārstāt.VERB (Activity_stop)
 • pārstāve.NOUN (Membership)
 • pārstāve.NOUN (Representative)
 • pārstāvis.NOUN (Membership)
 • pārstāvis.NOUN (Representative)
 • pārsteigt.VERB (Stimulate_emotion)
 • pārsteigums.NOUN (Just_found_out)
 • pārstrādāt.VERB (Cause_change)
 • pārstrādāt.VERB (Processing_materials)
 • pārsūdzēt.VERB (Appeal)
 • pārtapt.VERB (Undergo_transformation)
 • pārtikt.VERB (Subsisting)
 • pārtraukt.VERB (Activity_stop)
 • pārtraukt.VERB (Interrupt_process)
 • pārtraukt.VERB (Preventing_or_letting)
 • pārtrūkt.VERB (Process_stop)
 • pārvadāt.VERB (Bringing)
 • pārvalde.NOUN (Being_in_control)
 • pārvalde.NOUN (Organization)
 • pārvaldīt.VERB (Operating_a_system)
 • pārveidot.VERB (Cause_change)
 • pārvest.VERB (Bringing)
 • pārvērst.VERB (Cause_change)
 • pārvērsties.VERB (Becoming)
 • pārvērsties.VERB (Undergo_change)
 • pārvietot.VERB (Cause_motion)
 • pārvietoties.VERB (Motion)
 • pārvietoties.VERB (Self_motion)
 • pārvietoties.VERB (Use_vehicle)
 • pārzināt.VERB (Awareness)
 • peldēt.VERB (Motion)
 • peldēt.VERB (Self_motion)
 • peldēt.VERB (Use_vehicle)
 • peldēties.VERB (Self_motion)
 • pelnīt.VERB (Deserving)
 • pelnīt.VERB (Earnings_and_losses)
 • pētījums.NOUN (Research)
 • pētīt.VERB (Perception_active)
 • pētīt.VERB (Research)
 • pētniecība.NOUN (Research)
 • pieaicināt.VERB (Request)
 • pieaugt.VERB (Aging)
 • pieaugt.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • pieaugums.NOUN (Change_position_on_a_scale)
 • piebilst.VERB (Statement)
 • pieblīvēt.VERB (Filling)
 • piebraukt.VERB (Use_vehicle)
 • piecelties.VERB (Change_posture)
 • piecelties.VERB (Getting_up)
 • piedalīties.VERB (Participation)
 • piedāvājums.NOUN (Offering)
 • piedāvāt.VERB (Offering)
 • piederēt.VERB (Membership)
 • piederēt.VERB (Possession)
 • piedot.VERB (Cause_to_be_included)
 • piedot.VERB (Forgiveness)
 • piedzerties.VERB (Ingest_substance)
 • piedzerties.VERB (Intoxication)
 • piedzimt.VERB (Being_born)
 • piedzimt.VERB (Coming_to_be)
 • piedzīvot.VERB (Feeling)
 • piedzīvot.VERB (Perception_experience)
 • piedzīvot.VERB (Undergoing)
 • pieeja.NOUN (Having_or_lacking_access)
 • pieeja.NOUN (Means)
 • piegādāt.VERB (Delivery)
 • piegādāt.VERB (Supply)
 • piegāde.NOUN (Delivery)
 • piegāde.NOUN (Supply)
 • pieiet.VERB (Arriving)
 • pieiet.VERB (Self_motion)
 • piekāpties.VERB (Giving_in)
 • piekļūt.VERB (Having_or_lacking_access)
 • piekrist.VERB (Agree_or_refuse_to_act)
 • piekrist.VERB (Be_in_agreement_on_assessment)
 • piekrist.VERB (Commitment)
 • piekrist.VERB (Respond_to_proposal)
 • piekrišana.NOUN (Judgment)
 • piekrišana.NOUN (Respond_to_proposal)
 • piekust.VERB (Biological_urge)
 • pieķerties.VERB (Manipulation)
 • pieķerties.VERB (Resolve_problem)
 • pielāgot.VERB (Adjusting)
 • pielēkt.VERB (Grasp)
 • pielēkt.VERB (Self_motion)
 • pieliet.VERB (Filling)
 • pielietot.VERB (Using)
 • pielietot.VERB (Using_resource)
 • pielikt.VERB (Cause_to_be_included)
 • pielikt.VERB (Cause_to_end)
 • pielikt.VERB (Placing)
 • pielikt.VERB (UNDEFINED)
 • pielīdzināt.VERB (Communicate_categorization)
 • pieļaut.VERB (Affirm_or_deny)
 • pieļaut.VERB (Preventing_or_letting)
 • piemeklēt.VERB (Choosing)
 • piemeklēt.VERB (Eventive_affecting)
 • piemetināt.VERB (Statement)
 • piemērošana.NOUN (Using)
 • piemērot.VERB (Adjusting)
 • piemērot.VERB (Suitability)
 • piemērot.VERB (Using)
 • pieminēt.VERB (Mention)
 • pieminēt.VERB (UNDEFINED)
 • piemist.VERB (Possession)
 • pienaglot.VERB (Attaching)
 • pienākt.VERB (Arriving)
 • pienākties.VERB (Deserving)
 • pieņemšana.NOUN (Adopt_selection)
 • pieņemšana.NOUN (Intentionally_create)
 • pieņemšana.NOUN (Respond_to_proposal)
 • pieņemšana.NOUN (Social_event)
 • pieņemt.VERB (Adopt_selection)
 • pieņemt.VERB (Custom)
 • pieņemt.VERB (Hiring)
 • pieņemt.VERB (Intentionally_create)
 • pieņemt.VERB (Opinion)
 • pieņemt.VERB (Receiving)
 • pieņemt.VERB (Respond_to_proposal)
 • piepildīt.VERB (Distributed_position)
 • piepildīt.VERB (Filling)
 • piepildīt.VERB (Meet_specifications)
 • pieprasījums.NOUN (Request)
 • pieprasīt.VERB (Have_as_requirement)
 • pieprasīt.VERB (Request)
 • pierakstīt.VERB (Text_creation)
 • pierast.VERB (Custom)
 • pierādīt.VERB (Evidence)
 • pierādīt.VERB (Reasoning)
 • pieredze.NOUN (Expertise)
 • pieredze.NOUN (Perception_experience)
 • pieredzēt.VERB (Perception_experience)
 • pierunāt.VERB (Suasion)
 • piesaistīt.VERB (Attaching)
 • piesaistīt.VERB (Cause_motion)
 • piesiet.VERB (Attaching)
 • pieskaitīt.VERB (Cause_to_be_included)
 • pieskarties.VERB (Manipulation)
 • pieskarties.VERB (Spatial_contact)
 • pieslēgt.VERB (Attaching)
 • piespiest.VERB (Causation)
 • piespiest.VERB (Cause_motion)
 • piespriest.VERB (Sentencing)
 • piestāt.VERB (Halt)
 • piestāvēt.VERB (Suitability)
 • piestiprināt.VERB (Attaching)
 • piešķirt.VERB (Giving)
 • pieteikt.VERB (Statement)
 • pieteikums.NOUN (Statement)
 • pieteikums.NOUN (Text)
 • pietikt.VERB (Sufficiency)
 • pietrūkt.VERB (Possession)
 • pieveikt.VERB (Beat_opponent)
 • pieveikt.VERB (Traversing)
 • pievērst.VERB (Attention)
 • pievērsties.VERB (Activity_start)
 • pievērsties.VERB (Change_direction)
 • pievērsties.VERB (Emphasizing)
 • pievērsties.VERB (Speak_on_topic)
 • pievērsties.VERB (UNDEFINED)
 • pievērt.VERB (Body_movement)
 • pievienot.VERB (Attaching)
 • pievienot.VERB (Cause_to_be_included)
 • pievienoties.VERB (Becoming_a_member)
 • pievilkt.VERB (Cause_motion)
 • piezvanīt.VERB (Contacting)
 • pildīt.VERB (Distributed_position)
 • pildīt.VERB (Filling)
 • pildīt.VERB (Meet_specifications)
 • pildīt.VERB (Placing)
 • pilnvarot.VERB (Deny_or_grant_permission)
 • pilnveidot.VERB (Cause_to_make_progress)
 • pirkt.VERB (Commerce_buy)
 • pīt.VERB (Intentionally_create)
 • pīt.VERB (Manipulate_into_shape)
 • plānošana.NOUN (Making_arrangements)
 • plānot.VERB (Making_arrangements)
 • plānot.VERB (Purpose)
 • plūkt.VERB (Gathering_up)
 • plūsma.NOUN (Fluidic_motion)
 • plūsma.NOUN (Mass_motion)
 • plūst.VERB (Fluidic_motion)
 • plūst.VERB (Mass_motion)
 • plūst.VERB (Motion)
 • praktizēt.VERB (Intentionally_act)
 • praktizēt.VERB (Work)
 • prasījums.NOUN (Request)
 • prasīt.VERB (Have_as_requirement)
 • prasīt.VERB (Questioning)
 • prasīt.VERB (Request)
 • prast.VERB (Capability)
 • prātot.VERB (Cogitation)
 • precēt.VERB (Forming_relationships)
 • precēties.VERB (Forming_relationships)
 • precizēt.VERB (Becoming_aware)
 • precizēt.VERB (Statement)
 • pretendēt.VERB (Claim_ownership)
 • pretendēt.VERB (Suitability)
 • prezentācija.NOUN (Cause_to_perceive)
 • prezentēt.VERB (Cause_to_perceive)
 • priecāties.VERB (Emotions_of_mental_activity)
 • priecēt.VERB (Stimulate_emotion)
 • prieks.NOUN (Experiencer_focused_emotion)
 • prognozēt.VERB (Predicting)
 • projektēt.VERB (Coming_up_with)
 • protestēt.VERB (Judgment_communication)
 • protestēt.VERB (Protest)
 • publicēt.VERB (Publishing)
 • publiskot.VERB (Publishing)
 • pulcēt.VERB (Gathering_up)
 • pulcēties.VERB (Come_together)
 • pusdienot.VERB (Ingestion)
 • pūlēties.VERB (Attempt)
 • pūst.VERB (Breathing)
 • pūst.VERB (Motion)
 • radīšana.NOUN (Creating)
 • radīšana.NOUN (Intentionally_create)
 • radīt.VERB (Cause_to_start)
 • radīt.VERB (Create_physical_artwork)
 • radīt.VERB (Creating)
 • radīt.VERB (Intentionally_create)
 • raidīt.VERB (Cause_motion)
 • raisīt.VERB (Causation)
 • raisīt.VERB (Creating)
 • rakstīt.VERB (Contacting)
 • rakstīt.VERB (Spelling_and_pronouncing)
 • rakstīt.VERB (Statement)
 • rakstīt.VERB (Text_creation)
 • raksts.NOUN (Text)
 • raksts.NOUN (UNDEFINED)
 • raksturot.VERB (Communicate_categorization)
 • raksturot.VERB (Distinctiveness)
 • rakt.VERB (Intentionally_create)
 • rast.VERB (Locating)
 • rasties.VERB (Coming_to_be)
 • raudāt.VERB (Communication_noise)
 • raudāt.VERB (Emitting)
 • raudāt.VERB (Make_noise)
 • raudzīties.VERB (Categorization)
 • raudzīties.VERB (Perception_active)
 • raudzīties.VERB (Seeking)
 • raut.VERB (Cause_motion)
 • raut.VERB (Removing)
 • ražošana.NOUN (Manufacturing)
 • ražot.VERB (Creating)
 • ražot.VERB (Intentionally_create)
 • ražot.VERB (Manufacturing)
 • rādīt.VERB (Cause_to_perceive)
 • rādīt.VERB (Cotheme)
 • rādīt.VERB (Evidence)
 • rādīt.VERB (Performers_and_roles)
 • rādīties.VERB (Cause_to_perceive)
 • rādīties.VERB (Give_impression)
 • rāpot.VERB (Self_motion)
 • reaģēt.VERB (Response)
 • reakcija.NOUN (Response)
 • realizācija.NOUN (Commerce_sell)
 • realizācija.NOUN (Execute_plan)
 • realizēt.VERB (Commerce_sell)
 • realizēt.VERB (Execute_plan)
 • realizēt.VERB (Using)
 • redzēt.VERB (Encounter)
 • redzēt.VERB (Grasp)
 • redzēt.VERB (Perception_active)
 • redzēt.VERB (Perception_experience)
 • redzēt.VERB (Possession)
 • regulēt.VERB (Adjusting)
 • regulēt.VERB (Control)
 • reģistrēt.VERB (Recording)
 • rekomendēt.VERB (Attempt_suasion)
 • rekonstruēt.VERB (Rejuvenation)
 • rekonstrukcija.NOUN (Rejuvenation)
 • remontēt.VERB (Rejuvenation)
 • remonts.NOUN (Rejuvenation)
 • respektēt.VERB (Judgment)
 • rezervēt.VERB (Reserving)
 • rēķināt.VERB (Estimating)
 • rēķināties.VERB (Expectation)
 • rēķināties.VERB (Reliance)
 • rēķināties.VERB (Reliance_on_expectation)
 • riņķot.VERB (Motion)
 • risināšana.NOUN (Resolve_problem)
 • risināt.VERB (Resolve_problem)
 • risināties.VERB (Event)
 • riskēt.VERB (Run_risk)
 • ritēt.VERB (Event)
 • ritēt.VERB (Fluidic_motion)
 • ritēt.VERB (Motion)
 • rīkot.VERB (Making_arrangements)
 • rīkoties.VERB (Conduct)
 • rīkoties.VERB (Intentionally_act)
 • rīt.VERB (Ingestion)
 • rosināt.VERB (Attempt_suasion)
 • rotāt.VERB (Distributed_position)
 • rotāt.VERB (Filling)
 • runa.NOUN (Communication)
 • runa.NOUN (Text)
 • runa.NOUN (Topic)
 • runāt.VERB (Chatting)
 • runāt.VERB (Discussion)
 • runāt.VERB (Speak_on_topic)
 • runāt.VERB (Statement)
 • runāt.VERB (Taking_sides)
 • runāt.VERB (Text_creation)
 • runāties.VERB (Chatting)
 • runāties.VERB (Statement)
 • rūkt.VERB (Make_noise)
 • sabojāt.VERB (Damaging)
 • sabraukt.VERB (Arriving)
 • sabraukt.VERB (Cause_harm)
 • sabrukt.VERB (Breaking_apart)
 • sacensība.NOUN (Competition)
 • sacensības.NOUN (Competition)
 • sacensties.VERB (Competition)
 • sacensties.VERB (Evaluative_comparison)
 • sacerēt.VERB (Behind_the_scenes)
 • sacīt.VERB (Statement)
 • sacīt.VERB (Telling)
 • sacīt.VERB (Text_creation)
 • sadalīt.VERB (Separating)
 • sadalīties.VERB (Becoming_separated)
 • sadarboties.VERB (Collaboration)
 • sadedzināt.VERB (Cause_harm)
 • sadedzināt.VERB (Destroying)
 • sadegt.VERB (Change_operational_state)
 • sadegt.VERB (Fire_burning)
 • sadursme.NOUN (Impact)
 • sadzirdēt.VERB (Perception_experience)
 • sagaidīt.VERB (Expectation)
 • sagaidīt.VERB (Waiting)
 • sagatavošana.NOUN (Education_teaching)
 • sagatavošana.NOUN (UNDEFINED)
 • sagatavot.VERB (Education_teaching)
 • sagatavot.VERB (Intentionally_create)
 • sagatavot.VERB (UNDEFINED)
 • sagādāt.VERB (Causation)
 • sagādāt.VERB (Supply)
 • saglabāt.VERB (Retaining)
 • saglabāt.VERB (Storing)
 • saglabāties.VERB (Existence)
 • saglabāties.VERB (State_continue)
 • sagraut.VERB (Destroying)
 • sagrābt.VERB (Conquering)
 • sagrābt.VERB (Manipulation)
 • sagriezt.VERB (Cutting)
 • saimniekot.VERB (Operating_a_system)
 • saistība.NOUN (Being_obligated)
 • saistība.NOUN (Cognitive_connection)
 • saistība.NOUN (Topic)
 • saistīt.VERB (Attaching)
 • saistīt.VERB (Cognitive_connection)
 • saistīt.VERB (Make_cognitive_connection)
 • saistīt.VERB (Relating_concepts)
 • saistīt.VERB (Social_connection)
 • saistīties.VERB (Cognitive_connection)
 • saīgt.VERB (Annoyance)
 • sajaukt.VERB (Cause_to_amalgamate)
 • sajaukt.VERB (UNDEFINED)
 • sajust.VERB (Feeling)
 • sajust.VERB (Perception_experience)
 • sajūta.NOUN (Feeling)
 • sajūta.NOUN (Sensation)
 • sakarsēt.VERB (Cause_temperature_change)
 • sakārtot.VERB (Arranging)
 • sakārtot.VERB (Making_arrangements)
 • sakārtot.VERB (Resolve_problem)
 • saklausīt.VERB (Perception_experience)
 • sakoncentrēties.VERB (Come_together)
 • sakoncentrēties.VERB (Emphasizing)
 • sakoncentrēties.VERB (UNDEFINED)
 • sakost.VERB (Body_movement)
 • sakost.VERB (Cause_harm)
 • sakrist.VERB (Evaluative_comparison)
 • sakrist.VERB (Identicality)
 • sakrist.VERB (Motion_directional)
 • saķert.VERB (Manipulation)
 • salauzt.VERB (Cause_harm)
 • salauzt.VERB (Cause_to_fragment)
 • salauzt.VERB (Experience_bodily_harm)
 • salauzt.VERB (Render_nonfunctional)
 • saldēt.VERB (Cause_change_of_phase)
 • salikt.VERB (Arranging)
 • salikt.VERB (Placing)
 • salīdzinājums.NOUN (Evaluative_comparison)
 • salīdzināt.VERB (Evaluative_comparison)
 • salt.VERB (Subjective_temperature)
 • samainīties.VERB (Exchange)
 • samaisīt.VERB (Cause_to_amalgamate)
 • samaksa.NOUN (Commerce_pay)
 • samaksāt.VERB (Commerce_pay)
 • samalt.VERB (Grinding)
 • samazināšanās.NOUN (Change_position_on_a_scale)
 • samazināt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • samazināt.VERB (Cause_expansion)
 • samazināties.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • samazināties.VERB (Expansion)
 • sameklēt.VERB (Locating)
 • samest.VERB (Cause_motion)
 • samierināties.VERB (Giving_in)
 • sanāksme.NOUN (Discussion)
 • sanākt.VERB (Amalgamation)
 • sanākt.VERB (Assemble)
 • sanākt.VERB (Earnings_and_losses)
 • sanākt.VERB (Success_or_failure)
 • sanākt.VERB (Turning_out)
 • saņemšana.NOUN (Receiving)
 • saņemt.VERB (Getting)
 • saņemt.VERB (Manipulation)
 • saņemt.VERB (Receiving)
 • saplēst.VERB (Cause_to_fragment)
 • saplēst.VERB (Damaging)
 • saplēst.VERB (Experience_bodily_harm)
 • saplūst.VERB (Amalgamation)
 • sapnis.NOUN (Desiring)
 • sapnis.NOUN (UNDEFINED)
 • sapņot.VERB (Desiring)
 • sapņot.VERB (UNDEFINED)
 • saprast.VERB (Awareness)
 • saprast.VERB (Becoming_aware)
 • saprast.VERB (Categorization)
 • saprast.VERB (Coming_to_believe)
 • saprast.VERB (Grasp)
 • sapulcēties.VERB (Assemble)
 • sapulcēties.VERB (Come_together)
 • sarakstīt.VERB (Text_creation)
 • sarauties.VERB (Body_movement)
 • sarauties.VERB (Expansion)
 • saražot.VERB (Creating)
 • saražot.VERB (Manufacturing)
 • saredzēt.VERB (Categorization)
 • saredzēt.VERB (Perception_experience)
 • sargāt.VERB (Protecting)
 • sarīkot.VERB (Making_arrangements)
 • sarukt.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • saruna.NOUN (Chatting)
 • saruna.NOUN (Discussion)
 • sarunāt.VERB (Make_agreement_on_action)
 • sarunāt.VERB (Scheduling)
 • sarunāties.VERB (Chatting)
 • sarūpēt.VERB (Creating)
 • sarūpēt.VERB (Intentionally_create)
 • sarūpēt.VERB (Supply)
 • sasaukt.VERB (Gathering_up)
 • sasiet.VERB (Attaching)
 • sasiet.VERB (Immobilization)
 • sasiet.VERB (Intentionally_create)
 • sasildīt.VERB (Cause_temperature_change)
 • sasist.VERB (Damaging)
 • sasist.VERB (Experience_bodily_harm)
 • saskaņot.VERB (Compatibility)
 • saskaņot.VERB (Make_agreement_on_action)
 • saskarties.VERB (Confronting_problem)
 • saskarties.VERB (Manipulation)
 • saskarties.VERB (Spatial_contact)
 • saskatīt.VERB (Perception_experience)
 • saslimt.VERB (Condition_symptom_relation)
 • sasmalcināt.VERB (Cutting)
 • sasniegt.VERB (Accomplishment)
 • sasniegt.VERB (Arriving)
 • sasniegt.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • sasniegt.VERB (Contacting)
 • saspiest.VERB (Manipulation)
 • sastapt.VERB (Circumscribed_existence)
 • sastapt.VERB (Encounter)
 • sastapt.VERB (Meet_with)
 • sastapties.VERB (Encounter)
 • sastapties.VERB (Spatial_contact)
 • sastādīt.VERB (Intentionally_create)
 • sastāvēt.VERB (Containing)
 • sastāvēt.VERB (Inclusion)
 • sastingt.VERB (Halt)
 • satikt.VERB (Encounter)
 • satikt.VERB (Make_acquaintance)
 • satikt.VERB (Meet_with)
 • satikties.VERB (Come_together)
 • satikties.VERB (Make_acquaintance)
 • satikties.VERB (Meet_with)
 • satikties.VERB (Personal_relationship)
 • satraukt.VERB (Stimulate_emotion)
 • saturēt.VERB (Containing)
 • saturēt.VERB (Inclusion)
 • satvert.VERB (Manipulation)
 • saukt.VERB (Being_named)
 • saukt.VERB (Communication_manner)
 • saukt.VERB (Indicating)
 • saukt.VERB (Labeling)
 • saukt.VERB (Referring_by_name)
 • saukt.VERB (Request)
 • saukt.VERB (Simple_naming)
 • saukt.VERB (UNDEFINED)
 • saukties.VERB (Being_named)
 • saukties.VERB (Simple_naming)
 • sautēt.VERB (Apply_heat)
 • savākšana.NOUN (Gathering_up)
 • savākt.VERB (Gathering_up)
 • savākt.VERB (Taking)
 • savienot.VERB (Attaching)
 • sazināties.VERB (Communication)
 • sākt.VERB (Activity_start)
 • sākties.VERB (Being_located)
 • sākties.VERB (Process_start)
 • sākums.NOUN (Process_start)
 • sākums.NOUN (Temporal_subregion)
 • sāpēt.VERB (Perception_body)
 • sāpināt.VERB (Stimulate_emotion)
 • secināt.VERB (Coming_to_believe)
 • segt.VERB (Commerce_pay)
 • segt.VERB (Filling)
 • sekmēt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • sekot.VERB (Cotheme)
 • sekot.VERB (Grasp)
 • sekot.VERB (Perception_active)
 • sekot.VERB (Time_vector)
 • sēdēt.VERB (Being_located)
 • sēdēt.VERB (Posture)
 • sēsties.VERB (Board_vehicle)
 • sēsties.VERB (Change_posture)
 • sildīt.VERB (Cause_temperature_change)
 • simbolizēt.VERB (Representing)
 • sist.VERB (Cause_harm)
 • sist.VERB (Cause_impact)
 • sist.VERB (Cause_motion)
 • sist.VERB (Competition)
 • skaidrot.VERB (Becoming_aware)
 • skaidrot.VERB (Explaining_the_facts)
 • skaidrot.VERB (Justifying)
 • skaidrot.VERB (Statement)
 • skaitīt.VERB (Adding_up)
 • skaitīt.VERB (Quantified_mass)
 • skaitīt.VERB (Text_creation)
 • skanēt.VERB (Make_noise)
 • skart.VERB (Manipulation)
 • skart.VERB (Objective_influence)
 • skart.VERB (Spatial_contact)
 • skatījums.NOUN (Opinion)
 • skatīt.VERB (Perception_active)
 • skatīt.VERB (Perception_experience)
 • skatīt.VERB (Scrutiny)
 • skatīties.VERB (Causation)
 • skatīties.VERB (Cogitation)
 • skatīties.VERB (Concessive)
 • skatīties.VERB (Perception_active)
 • skatīties.VERB (Perception_experience)
 • skats.NOUN (Give_impression)
 • skats.NOUN (Obviousness)
 • skats.NOUN (Opinion)
 • skats.NOUN (Perception_active)
 • skats.NOUN (Range)
 • skraidīt.VERB (Self_motion)
 • skriet.VERB (Motion)
 • skriet.VERB (Self_motion)
 • slaucīt.VERB (Emptying)
 • slavēt.VERB (Judgment_communication)
 • slēgt.VERB (Attaching)
 • slēgt.VERB (Business_closure)
 • slēgt.VERB (Cause_to_end)
 • slēgt.VERB (Closure)
 • slēgt.VERB (Intentionally_create)
 • slēgt.VERB (Locale_closure)
 • slēpt.VERB (Eclipse)
 • slēpt.VERB (Hiding_objects)
 • slēpties.VERB (Eclipse)
 • slimot.VERB (Condition_symptom_relation)
 • slīdēt.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • slīdēt.VERB (Motion)
 • slīdēt.VERB (Self_motion)
 • smaidīt.VERB (Making_faces)
 • smaržot.VERB (Chemical)
 • smaržot.VERB (Give_impression)
 • smaržot.VERB (Perception_active)
 • smēķēt.VERB (Ingest_substance)
 • smiet.VERB (Communication_noise)
 • smiet.VERB (Make_noise)
 • smieties.VERB (Communication_noise)
 • smieties.VERB (Judgment_communication)
 • smieties.VERB (Make_noise)
 • smirdēt.VERB (Chemical)
 • smirdēt.VERB (Give_impression)
 • sniegšana.NOUN (Giving)
 • sniegšana.NOUN (Supply)
 • sniegt.VERB (Causation)
 • sniegt.VERB (Giving)
 • sniegt.VERB (Offering)
 • sniegt.VERB (Speak_on_topic)
 • sniegt.VERB (Supply)
 • sniegt.VERB (UNDEFINED)
 • sodīt.VERB (Rewards_and_punishments)
 • sods.NOUN (Rewards_and_punishments)
 • solis.NOUN (Intentionally_act)
 • solis.NOUN (Self_motion)
 • solīt.VERB (Commitment)
 • solīt.VERB (Omen)
 • solīties.VERB (Commitment)
 • solīties.VERB (Omen)
 • soļot.VERB (Self_motion)
 • spert.VERB (Cause_harm)
 • spert.VERB (UNDEFINED)
 • spēja.NOUN (Capability)
 • spēle.NOUN (Cause_to_make_noise)
 • spēle.NOUN (Competition)
 • spēle.NOUN (Performing_arts)
 • spēlēt.VERB (Cause_to_make_noise)
 • spēlēt.VERB (Competition)
 • spēlēt.VERB (Performers_and_roles)
 • spēt.VERB (Capability)
 • spiegt.VERB (Make_noise)
 • spiest.VERB (Attempt_suasion)
 • spiest.VERB (Causation)
 • spiest.VERB (Cause_motion)
 • spiest.VERB (Manipulation)
 • spiest.VERB (Using_resource)
 • spīdēt.VERB (Light_movement)
 • spīdēt.VERB (Location_of_light)
 • sportot.VERB (Exercising)
 • spriedums.NOUN (Deciding)
 • spriedums.NOUN (Legal_rulings)
 • spriest.VERB (Coming_to_believe)
 • spriest.VERB (Discussion)
 • spriest.VERB (Legal_rulings)
 • spriest.VERB (Opinion)
 • spriest.VERB (Reasoning)
 • staigāt.VERB (Self_motion)
 • staigāt.VERB (Visiting)
 • staigāt.VERB (Wearing)
 • starot.VERB (Emitting)
 • startēt.VERB (Participation)
 • starts.NOUN (Process_start)
 • starts.NOUN (UNDEFINED)
 • stādīt.VERB (Planting)
 • stāstīt.VERB (Speak_on_topic)
 • stāstīt.VERB (Telling)
 • stāsts.NOUN (Text)
 • stāties.VERB (Activity_start)
 • stāties.VERB (Becoming_a_member)
 • stāties.VERB (Come_into_effect)
 • stāties.VERB (Get_a_job)
 • stāties.VERB (Take_place_of)
 • stāvēt.VERB (Being_located)
 • stāvēt.VERB (Possession)
 • stāvēt.VERB (Posture)
 • steigties.VERB (Self_motion)
 • steigties.VERB (UNDEFINED)
 • stiept.VERB (Body_movement)
 • stiept.VERB (Bringing)
 • stiepties.VERB (Being_located)
 • stiepties.VERB (Path_shape)
 • stimulēt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • stiprināt.VERB (Cause_change_of_strength)
 • strādāt.VERB (Being_employed)
 • strādāt.VERB (Being_operational)
 • strādāt.VERB (Work)
 • strīdēties.VERB (Quarreling)
 • strukturēt.VERB (Arranging)
 • studēt.VERB (Studying)
 • studija.NOUN (Building_subparts)
 • studija.NOUN (Education_teaching)
 • sūdzēties.VERB (Complaining)
 • sūtīt.VERB (Request)
 • sūtīt.VERB (Sending)
 • svārstīties.VERB (Change_position_on_a_scale)
 • sveikt.VERB (Judgment_direct_address)
 • svērt.VERB (Dimension)
 • svētīt.VERB (Rite)
 • šalkt.VERB (Make_noise)
 • šaubīties.VERB (Certainty)
 • šaut.VERB (Hit_target)
 • šaut.VERB (Motion)
 • šaut.VERB (Use_firearm)
 • šķērsot.VERB (Intentional_traversing)
 • šķērsot.VERB (Path_shape)
 • šķērsot.VERB (Traversing)
 • šķirt.VERB (Cause_to_end)
 • šķirt.VERB (Separating)
 • šķirties.VERB (Becoming_separated)
 • šķirties.VERB (Forming_relationships)
 • šķist.VERB (Give_impression)
 • šķist.VERB (Opinion)
 • šokēt.VERB (Stimulate_emotion)
 • šūpoties.VERB (Moving_in_place)
 • taisīt.VERB (Closure)
 • taisīt.VERB (Cooking_creation)
 • taisīt.VERB (Intentionally_act)
 • taisīt.VERB (Intentionally_create)
 • taisīties.VERB (Purpose)
 • taisīties.VERB (Undergo_change)
 • tapšana.NOUN (Coming_to_be)
 • tapt.AUX (Becoming)
 • tapt.VERB (Coming_to_be)
 • tecēt.VERB (Fluidic_motion)
 • teikt.VERB (Statement)
 • teikt.VERB (Telling)
 • teikt.VERB (Text_creation)
 • tēlot.VERB (Feigning)
 • tēlot.VERB (Performers_and_roles)
 • tērēt.VERB (Using_resource)
 • tērpt.VERB (Dressing)
 • tērpties.VERB (Wearing)
 • ticēt.VERB (Certainty)
 • ticēt.VERB (Religious_belief)
 • ticēt.VERB (Trust)
 • tiekties.VERB (Purpose)
 • tiesāt.VERB (Assessing)
 • tiesāt.VERB (Ingestion)
 • tiesāt.VERB (Try_defendant)
 • tikšanās.NOUN (Come_together)
 • tikšanās.NOUN (Meet_with)
 • tikšanās.NOUN (Social_event)
 • tikt.VERB (Accomplishment)
 • tikt.VERB (Arriving)
 • tikt.VERB (Becoming_aware)
 • tikt.VERB (Cotheme)
 • tikt.VERB (Escaping)
 • tikt.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • tikt.VERB (Getting)
 • tikt.VERB (Recovery)
 • tikt.VERB (Removing)
 • tikt.VERB (Resolve_problem)
 • tikt.VERB (Traversing)
 • tikties.VERB (Come_together)
 • tikties.VERB (Meet_with)
 • tirgot.VERB (Commerce_sell)
 • tīrīt.VERB (Emptying)
 • traucēt.VERB (Hindering)
 • traukties.VERB (Motion)
 • traukties.VERB (Self_motion)
 • trauma.NOUN (Experience_bodily_harm)
 • traumēt.VERB (Cause_harm)
 • traumēt.VERB (Stimulate_emotion)
 • trāpīt.VERB (Hit_or_miss)
 • trenēt.VERB (Education_teaching)
 • trenēties.VERB (Exercising)
 • treniņš.NOUN (Practice)
 • triumfēt.VERB (Finish_competition)
 • trīcēt.VERB (Moving_in_place)
 • trūkt.VERB (Existence)
 • trūkt.VERB (Possession)
 • trūkt.VERB (Presence)
 • trūkums.NOUN (Possession)
 • trūkums.NOUN (UNDEFINED)
 • trūkums.NOUN (Wealthiness)
 • tulkot.VERB (Categorization)
 • tulkot.VERB (Translating)
 • turēt.VERB (Categorization)
 • turēt.VERB (Detaining)
 • turēt.VERB (Manipulation)
 • turēt.VERB (Operating_a_system)
 • turēt.VERB (Possession)
 • turēt.VERB (Retaining)
 • turēt.VERB (Storing)
 • turēt.VERB (Suspicion)
 • turēt.VERB (Tolerating)
 • turēties.VERB (Avoiding)
 • turēties.VERB (Being_attached)
 • turēties.VERB (Manipulation)
 • turēties.VERB (Self_control)
 • turēties.VERB (State_continue)
 • turpināt.VERB (Activity_ongoing)
 • turpināt.VERB (Activity_resume)
 • turpināties.VERB (Process_continue)
 • tuvoties.VERB (Arriving)
 • tuvoties.VERB (UNDEFINED)
 • uzaicināt.VERB (Request)
 • uzaugt.VERB (Aging)
 • uzaugt.VERB (Ontogeny)
 • uzbrukt.VERB (Attack)
 • uzbrukt.VERB (Judgment_communication)
 • uzbrukums.NOUN (Attack)
 • uzbrukums.NOUN (Judgment_communication)
 • uzbūvēt.VERB (Building)
 • uzcelt.VERB (Building)
 • uzcelt.VERB (Cause_motion)
 • uzcept.VERB (Apply_heat)
 • uzdāvināt.VERB (Giving)
 • uzdevums.NOUN (Being_obligated)
 • uzdot.VERB (Imposing_obligation)
 • uzdot.VERB (Questioning)
 • uzgaidīt.VERB (Waiting)
 • uzglabāt.VERB (Storing)
 • uziet.VERB (Locating)
 • uziet.VERB (Self_motion)
 • uzkāpt.VERB (Self_motion)
 • uzklausīt.VERB (Perception_active)
 • uzklāt.VERB (Filling)
 • uzkrāt.VERB (Amassing)
 • uzlabot.VERB (Cause_to_make_progress)
 • uzlaboties.VERB (Improvement_or_decline)
 • uzliesmot.VERB (Catching_fire)
 • uzliesmot.VERB (Process_start)
 • uzlikt.VERB (Dressing)
 • uzlikt.VERB (Imposing_obligation)
 • uzlikt.VERB (Installing)
 • uzlikt.VERB (Placing)
 • uzlikt.VERB (UNDEFINED)
 • uzlūkot.VERB (Categorization)
 • uzlūkot.VERB (Perception_active)
 • uzmest.VERB (Cause_motion)
 • uzmest.VERB (Experiencer_focused_emotion)
 • uzmest.VERB (Perception_active)
 • uznākt.VERB (Coming_to_be)
 • uznākt.VERB (Process_start)
 • uznākt.VERB (Self_motion)
 • uzņemt.VERB (Becoming_a_member)
 • uzņemt.VERB (Behind_the_scenes)
 • uzņemt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • uzņemt.VERB (Create_representation)
 • uzņemt.VERB (Ingest_substance)
 • uzņemt.VERB (Provide_lodging)
 • uzņemt.VERB (Receiving)
 • uzņemt.VERB (UNDEFINED)
 • uzņemt.VERB (Visit_host)
 • uzņemties.VERB (Attempt)
 • uzņemties.VERB (Commitment)
 • uzplaukt.VERB (Thriving)
 • uzrakstīt.VERB (Contacting)
 • uzrakstīt.VERB (Statement)
 • uzrakstīt.VERB (Text_creation)
 • uzrakt.VERB (Becoming_aware)
 • uzrakt.VERB (UNDEFINED)
 • uzrasties.VERB (Coming_to_be)
 • uzraudzīt.VERB (Perception_active)
 • uzrādīt.VERB (Cause_to_perceive)
 • uzrādīt.VERB (Evidence)
 • uzrādīt.VERB (Indicating)
 • uzrādīt.VERB (Occupy_rank)
 • uzrādīt.VERB (UNDEFINED)
 • uzrunāt.VERB (Statement)
 • uzsaukt.VERB (Communication_manner)
 • uzsaukt.VERB (Request)
 • uzsākt.VERB (Activity_start)
 • uzsākt.VERB (Cause_to_start)
 • uzskaitīt.VERB (Indicating)
 • uzskaitīt.VERB (Recording)
 • uzskatīt.VERB (Categorization)
 • uzskatīt.VERB (Opinion)
 • uzskats.NOUN (Opinion)
 • uzspēlēt.VERB (Competition)
 • uzspiest.VERB (Attempt_suasion)
 • uzspiest.VERB (Manipulation)
 • uzspiest.VERB (Placing)
 • uzspiest.VERB (UNDEFINED)
 • uzstādīt.VERB (Installing)
 • uzstādīt.VERB (Intentionally_create)
 • uzstāt.VERB (Statement)
 • uzstāties.VERB (Performers_and_roles)
 • uzstāties.VERB (Speak_on_topic)
 • uzstāties.VERB (Statement)
 • uzsvērt.VERB (Convey_importance)
 • uztaisīt.VERB (Intentionally_create)
 • uzteikt.VERB (Judgment_communication)
 • uzteikt.VERB (Renunciation)
 • uzticēt.VERB (Giving)
 • uzticēt.VERB (Imposing_obligation)
 • uzticēt.VERB (Reveal_secret)
 • uzticēties.VERB (Trust)
 • uzturēšana.NOUN (Cause_to_continue)
 • uzturēšana.NOUN (Supply)
 • uzturēšana.NOUN (UNDEFINED)
 • uzturēt.VERB (Assistance)
 • uzturēt.VERB (Cause_to_continue)
 • uzturēt.VERB (Funding)
 • uzturēt.VERB (Supply)
 • uzturēt.VERB (UNDEFINED)
 • uzturēties.VERB (Being_located)
 • uzturēties.VERB (Presence)
 • uzturēties.VERB (Residence)
 • uzturēties.VERB (Temporary_stay)
 • uztvert.VERB (Categorization)
 • uztvert.VERB (Perception_experience)
 • uzvarēt.VERB (Beat_opponent)
 • uzvarēt.VERB (Finish_competition)
 • uzvarēt.VERB (Finish_game)
 • uzvārīt.VERB (Apply_heat)
 • uzvārīt.VERB (Cooking_creation)
 • uzveikt.VERB (Beat_opponent)
 • uzvesties.VERB (Conduct)
 • uzvilkt.VERB (Cause_motion)
 • uzvilkt.VERB (Stimulate_emotion)
 • uzvilkt.VERB (UNDEFINED)
 • uzvilkt.VERB (Wearing)
 • uzzināt.VERB (Becoming_aware)
 • uzzīmēt.VERB (Create_physical_artwork)
 • uzzīmēt.VERB (Create_representation)
 • vadība.NOUN (Leadership)
 • vadība.NOUN (Operating_a_system)
 • vadīšana.NOUN (Leadership)
 • vadīšana.NOUN (Operate_vehicle)
 • vadīšana.NOUN (Operating_a_system)
 • vadīt.VERB (Cotheme)
 • vadīt.VERB (Leadership)
 • vadīt.VERB (Operate_vehicle)
 • vadīt.VERB (Operating_a_system)
 • vadīt.VERB (Subjective_influence)
 • vadītājs.NOUN (Leadership)
 • vadītājs.NOUN (People_by_vocation)
 • vadīties.VERB (Compliance)
 • vaicāt.VERB (Questioning)
 • vainot.VERB (Judgment)
 • vairot.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • vajadzēt.VERB (Desirable_event)
 • vajadzēt.VERB (Have_as_requirement)
 • vajadzēt.VERB (Likelihood)
 • vajadzēt.VERB (Needing)
 • vajadzēt.VERB (Required_event)
 • vajadzība.NOUN (Being_necessary)
 • valde.NOUN (Organization)
 • valdīt.VERB (Dominate_situation)
 • valdīt.VERB (Existence)
 • valdīt.VERB (Leadership)
 • valkāt.VERB (Wearing)
 • varēt.VERB (Capability)
 • varēt.VERB (Possibility)
 • varēt.VERB (Preventing_or_letting)
 • vākt.VERB (Gathering_up)
 • vārīt.VERB (Apply_heat)
 • vārīt.VERB (Cooking_creation)
 • vārīt.VERB (Creating)
 • veicināt.VERB (Cause_change_of_position_on_a_scale)
 • veicināt.VERB (Subjective_influence)
 • veidošana.NOUN (Intentionally_create)
 • veidot.VERB (Create_physical_artwork)
 • veidot.VERB (Creating)
 • veidot.VERB (Function)
 • veidot.VERB (Inclusion)
 • veidot.VERB (Intentionally_create)
 • veidoties.VERB (Coming_to_be)
 • veikšana.NOUN (Accomplishment)
 • veikt.VERB (Accomplishment)
 • veikt.VERB (Intentionally_act)
 • veikt.VERB (Intentionally_create)
 • veikties.VERB (Luck)
 • veikties.VERB (Success_or_failure)
 • velties.VERB (Motion)
 • veltīt.VERB (Giving)
 • veltīt.VERB (UNDEFINED)
 • vest.VERB (Bringing)
 • vest.VERB (Cotheme)
 • vest.VERB (Path_shape)
 • vēlēšanas.NOUN (Change_of_leadership)
 • vēlēšanās.NOUN (Desiring)
 • vēlēties.VERB (Desiring)
 • vēlme.NOUN (Desiring)
 • vērot.VERB (Perception_active)
 • vērst.VERB (Aiming)
 • vērst.VERB (Cause_motion)
 • vērst.VERB (Using)
 • vērst.VERB (Using_resource)
 • vērsties.VERB (Contacting)
 • vērsties.VERB (Request)
 • vērsties.VERB (Statement)
 • vērt.VERB (Activity_start)
 • vērt.VERB (Closure)
 • vērtējums.NOUN (Regard)
 • vērtēt.VERB (Assessing)
 • vērtēt.VERB (Regard)
 • vērties.VERB (Perception_active)
 • vērties.VERB (UNDEFINED)
 • vēstīt.VERB (Telling)
 • vēstule.NOUN (Text)
 • vienošanās.NOUN (Be_in_agreement_on_action)
 • vienošanās.NOUN (Documents)
 • vienošanās.NOUN (Make_agreement_on_action)
 • vienot.VERB (Cause_to_amalgamate)
 • vienoties.VERB (Amalgamation)
 • vienoties.VERB (Be_in_agreement_on_assessment)
 • vienoties.VERB (Make_agreement_on_action)
 • viesoties.VERB (Temporary_stay)
 • viest.VERB (Creating)
 • vilināt.VERB (Subjective_influence)
 • vilkt.VERB (Biological_urge)
 • vilkt.VERB (Cause_motion)
 • vilkt.VERB (Create_representation)
 • vilkt.VERB (Dead_or_alive)
 • vilkt.VERB (Intentionally_create)
 • vilkt.VERB (Text_creation)
 • vilkt.VERB (Wearing)
 • vilkties.VERB (Duration_relation)
 • vilkties.VERB (Self_motion)
 • vilties.VERB (Emotion_directed)
 • viltot.VERB (Forging)
 • virzīt.VERB (Aiming)
 • virzīt.VERB (Cause_motion)
 • virzīties.VERB (Motion)
 • virzīties.VERB (Self_motion)
 • zagt.VERB (Theft)
 • zaudējums.NOUN (Earnings_and_losses)
 • zaudējums.NOUN (Finish_competition)
 • zaudēt.VERB (Change_of_quantity_of_possession)
 • zaudēt.VERB (Death)
 • zaudēt.VERB (Earnings_and_losses)
 • zaudēt.VERB (Finish_competition)
 • zaudēt.VERB (Losing)
 • zaudēt.VERB (Losing_someone)
 • ziedot.VERB (Giving)
 • zināšana.NOUN (Awareness)
 • zināt.VERB (Awareness)
 • zināt.VERB (Awareness_status)
 • zināt.VERB (Becoming_aware)
 • zināt.VERB (Certainty)
 • zināt.VERB (Familiarity)
 • zināt.VERB (Memory)
 • ziņojums.NOUN (Text)
 • ziņot.VERB (Reporting)
 • ziņot.VERB (Statement)
 • zīmēt.VERB (Create_physical_artwork)
 • zīmēt.VERB (Create_representation)
 • zust.VERB (Ceasing_to_be)
 • zvanīt.VERB (Cause_to_make_noise)
 • zvanīt.VERB (Contacting)
 • zvanīt.VERB (Make_noise)
 • žāvēt.VERB (Cause_to_be_dry)